Job first

Beskrivelse af projektet

Job First er et beskæftigelsesprojekt udviklet i samarbejde mellem boligselskabet AL2BOLIG, entreprenøren Enemærke og Petersen og Jobcenteret i Aarhus Kommune i forbindelse med renovering af Langkærparken i Tilst.

Projektet har med udgangspunkt i en frivillig aftale med Enemærke og Petersen og en nyudviklet metode fokuseret på gruppebaseret indsats, hurtig opstart og mentorer skabt bemærkelsesværdige resultater i forhold til at få udsatte unge uden kontinuerlig kontakt til jobcenteret og uden tilknytning til arbejdsmarkedet i arbejde. I alt 24 unge med markante barrierer i forhold til arbejdsmarkedet har været ansat ved byggeriet i perioden frem til august 2016. Halvdelen af de unge var i arbejde eller uddannelse i slutningen af 2016.

Sådan opfylder projektet de generelle kriterier

Hvordan har Projektet eksempelværdi?
Vi står overfor en samfundsøkonomisk udfordring, der på sigt kan betyde, at en stor gruppe unge mennesker ikke gennemfører deres uddannelse eller falder helt uden for arbejdsmarkedet. Når unge ikke får uddannelse og kontakt til arbejdsmarkedet kan det mærkes i de udsatte boligområder. De almene boligorganisationer har derfor en særlig motivation for at sikre beskæftigelse og uddannelse til deres unge beboere. Her kan Job First projektet og den udviklede metode være et eksempel til efterfølgelse.

Hvordan bidrager projektet til samfundet?
Projektet medvirker til at løfte lokalområder gennem øget beskæftigelse og uddannelse for beboerne. Job First er lykkedes med at aktivere og beskæftige en gruppe unge som ikke tidligere har været på arbejdsmarkedet og fastholde størstedelen af dem. Samtidig har projektet imødekommet problemet med rekrutteringsproblemer og praktikpladser indenfor byggefagene.

Hvilken værdi eller resultater har projektet skabt?
I hele 2016 var udgifterne til hærværk og indbrud i Langkærparken mindre end halvdelen af hvad det kostede i sidste kvartal af 2013, hvilket var umiddelbart inden ”Job First” startede ultimo 2014.

Derudover har:
-    24 unge har været ansat i fuldtidsarbejde ved byggeriet
-    6 unger har været ansat hos mere end et firma i perioden
-    Et år efter projektet var i gang var 80 % stadig i arbejde eller på uddannelse.

Sådan opfylder projektet de fagspecifikke kriterier

Hvordan styrker projektet uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder?
Projektets formål er at aktivere de beskæftigelsesmuligheder som et omfattende renoveringsprojekt skaber. Ansættelse og tilknytning til arbejdsmarkedet har medført en mulighed for de i unge i at blive brancheafklaret og med hjælp fra mentorer og rollemodeller få et praktisk kendskab til de ting der skal på plads når man har lønarbejde, såsom skattekort, nemid og lønkonto.

De fleste af de deltagende unge havde meget dårlige erfaringer med folkeskolen – og oplevede i projektet en positiv oplevelse på arbejdsmarkedet som vejen til senere uddannelse, fremfor uddannelse som vejen til at få et arbejde.

Hvordan styrker projektet oplevet tryghed, naboskab og trivsel?
Hærværk, indbrud og ballade i området faldt markant da projektet startede. De øvrige beboere reagerede meget positivt på at se de unge i arbejdstøj, og flere håndværkere har fortalt at de syntes det var en meget meningsfuld opgave at hjælpe de unge i gang.
Der var i opstartsfasen flere beboere som var nervøse ved at lade udsatte unge få udgang til deres boliger under renoveringen, men dette ændrede sig markant i løbet af den tid projektet var i gang. Der var ikke et eneste eksempel på, at de mange nyansatte unge udnyttede tilliden – og derfor ændrede holdningen fra de øvrige beboere sig også i løbet af renoveringsperioden.

Hvordan samarbejder projektet med forskellige aktører i og udenfor lokalsamfundet?
Projektet er et samarbejde mellem AL2BOLIG, Enemærke og Petersen og jobcenteret i Aarhus. Der er blevet fast tilknyttet en virksomhedskonsulent fra Jobcenteret til Langkærparkens ”Job First” indsats, og det er netop blevet besluttet at fastholde denne indsats de kommende 4 år. Efter at renoveringsprojektet er afsluttet i slutningen af 2016, så er der arbejdet på at lave et virksomhedsnetværk i Tilst for at understøtte beskæftigelsesindsatsen. Tanken har været, at motivere lokalsamfundet til i fællesskab at løse problemerne – på nuværende tidspunkt er 34 lokale virksomheder og offentlige institutioner med i netværket. Der er desuden indledt et samarbejde med andre aktører som High Five og LO for at skaffe arbejdspladser til de udsatte unge.

Billeder og film fra projektet

Film:

FAKTA

Organisation og afdeling:
AL2BOLIG

Kontaktperson:
Jan Houborg Andersen

Organisationens officielle mailadresse:
info@al2bolig.dk

Projektets startdato:
01.02.2014

Projektets slutdato:
30.06.2021

Projektets adresse:
Langkærparken 2, 8381 Tilst

Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS