Mød fagpanelet

Fagpanelet nominerer projekter 

Fagpanelet er udpeget af BL og består af en formand og 9 medlemmer, som repræsenterer faglig og praktisk viden samt massevis af erfaringer i relation til alment byggeri, drift, boligsocialt og beboerdemokratisk arbejde.

Fagpanelets opgave er at nominere 15 projekter - tre for hvert fagområde - som går videre til afstemning på Almene Boligdage 17.-18. november 2017.

Fagpanelet er sammensat af fagpersoner, der er anerkendte for deres store viden og indsigt, og som samtidig i videst muligt omfang opfattes som neutrale i forhold til de almene boligorganisationer.

Fagpanelets medlemmer:

Formand
Jesper Nygård, adm. direktør for Realdania.

Byggeri
Claus Bech-Danielsen, professor på SBI/Aalborg Universitet.
Kim G. Petersen, afdelingschef i Aalborg Kommune (By og Landskab) samt bestyrelsesmedlem i Byggeskadefonden.
Stephen Willacy, stadsarkitekt i Aarhus Kommune (teknisk forvaltning).

Drift
Carsten Damgaard, afdelingschef i HedeDanmark (storkundeafdeling).
Susanne Balslev Nielsen, chefkonsulent i Region Hovedstaden (Center for Ejendomme).

Boligsocialt arbejde
Per Holm, direktør for Socialt Udviklingscenter (SUS).
Per Larsen, formand for Børnerådet (og tidligere chefpolitiinspektør i København).

Beboerdemokrati
Annika Agger, lektor på RUC (Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv).
Hans Stavnsager, seniorkonsulent i Center for Frivilligt Socialt Arbejde og medlem af kommunalbestyrelsen i Fåborg-Midtfyn kommune.

Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS