Vinderne af Almene Fagpriser 2017

Foto: Martin Ljung Krabbe

Så er vinderne fundet til de Almene Fagpriser! 

Flere end 700 af deltagerne på Almene Boligdage afgjorde, hvem der vandt fagpriserne. I flere kategorier var afstemningen meget tæt.

Jesper Nygård, administrerende direktør i Realdania og med en fortid i den almene boligsektor, uddelte de fem fagpriser under Almene Boligdage.

Han fremhævede den kæmpefornyelse, der er sket i den almene sektor i de senere år, og understregede, at også de 131 forslag til fagpriserne viser, hvor mange ambitiøse tiltag der findes i boligforeningerne.

”I mit nuværende job møder jeg mange, der slet ikke kender den almene sektor og ikke ved, hvordan den bidrager til samfundets sammenhængskraft,” sagde han, inden han udløste spændingen og afslørede, at vinderne er:


Job First, Aarhus 

I kategorien Boligsocialt Arbejde vandt JobFirst i Aarhus. Her har 24 utilpassede unge mennesker kommet i arbejde med at renovere boliger. Jan Houborg Andersen, boligsocial leder, og Anette Østerhaab, bestyrelsesformand, modtog prisen.

Projektet har med udgangspunkt i en frivillig aftale med Enemærke og Petersen og en nyudviklet metode fokuseret på gruppebaseret indsats, hurtig opstart og mentorer skabt bemærkelsesværdige resultater i forhold til at få udsatte unge uden kontinuerlig kontakt til jobcenteret og uden tilknytning til arbejdsmarkedet i arbejde. Halvdelen af de unge var i arbejde eller uddannelse i slutningen af 2016.

Læs mere om projektet her

 

Bovia, Kolding

I kategorien Drift vandt Bovia i Kolding for at sikre bedre ressourcestyring og digitalisering af udearealer. Beboerservicechef Dorte Radik og formand Karl Jørn Petersen tog imod klapsalver og hyldest fra salen. 

Projektet går ud på at definere de grønne elementer og sammenkæde dem med timeforbrug/maskinforbrug samt arealstørrelserne. Tidsforbrug, kvalitet og kvadratmeter vil kunne synliggøre omkostningerne. Nødvendigheden opstod som følge af driftsfællesskaberne i AAB-Kolding og Billund Boligforening, idet det var nødvendigt at synliggøre, hvilke ydelser de forskellige afdelinger fik. 

Læs mere om projektet her

 

AKB, Rødovre Ved Milestedet

I kategorien Beboerdemokrati vandt projektet Børnedemokrati i almene boligområder i Rødovre. Her får børnene handlemuligheder, og boligafdelingerne håber, at de på den måde sikrer fødekæden til beboerdemokratiet. Ejendomsleder Søren Lillevang og Klaus Lind Bentsen tog imod prisen.

I de nu fire boligafdelinger, fra fire forskellige boligorganisationer, skal børneinddragelsesmetoder testes og videreudvikles. Der arbejdes med at det enkelte barn skal have indflydelse på eget liv i boligområdet. Børnedemokratiet skal gøre det muligt for børnene at komme til orde med henblik på at etablere løsninger, der skaber bedre boligområder for alle.

Læs mere om projektet her

 

Havnehusene i Brabrand 

I kategorien Nybyggeri vandt Havnehusene i Brabrand – i meget tæt konkurrence med den ombyggede kirke, Samuels Hus. Administrationschef Susanne Witting og afdelingsformand i Havnehusene Ebbe Meldgaard tog imod.

Havnehusene er et nyt, bæredygtigt bud på at bo alment på én af Aarhus mest attraktive adresser, nemlig på havnefronten på Aarhus Ø. Karrébyggeriet i tegl er tegnet af ADEPT og Luplau & Poulsen og har modtaget flere arkitekturpriser.

Læs mere om projektet her

 

Søhusene i Nakskov

I kategorien Renovering vandt Søhusene i Nakskov. Her er nedslidte lejligheder blevet erstattet af attraktive rækkehuse, som der er venteliste til. Adm. direktør i Boligkontoret Danmark Michael Demsitz og Jonna Lund Hansen, næstformand i Nakskov Almene Boligselskab, tog imod hæderen.

Inden renoveringen af Søhusene, var afdelingen præget af udlejningsproblemer, dårlig økonomi, en udfordret beboersammensætning og et prædikat som nedslidt ghetto. Den boligsociale helhedsplan i afdelingen kunne ikke alene vende udviklingen. Derfor blev det på baggrund af flere undersøgelser besluttet at omdanne og renovere de 414 boliger til 191 boliger, primært i form af rækkehusbebyggelse med 1-4 værelses boliger.

Læs mere om projektet her

 

Priserne består af æren – og et kunstværk, der kan hænge på væggen. Engagementet og deltagelsen i fagpriserne har været så stor en succes, at sekretariatschef Olav Kirchoff er overbevist om, at det bliver gentaget på Almene Boligdage om tre år.

Læs mere om Almene Boligdage på Fagbladet Boligen her

Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS