Arbejdsgiver og personale

Spørgsmål og svar

FOLD ALLE UDSKJUL ALLE
Vederlag for bestyrelsesarbejde og deltagelse i byggemøder
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Kan formanden for en afdelingsbestyrelse få dækket tabt arbejdsfortjeneste, hvis han deltager i byggemøder?

Svar

Ifølge Lov om almene boliger § 34, stk. 4, må afdelingsbestyrelsen ikke tillægges vederlag for dens virksomhed.

 

Endvidere skal jeg oplyse dig om, at BL fraråder, at afdelingsbestyrelsesmedlemmer deltager i byggemøder. Begrundelsen herfor er, at det nemt kan give konflikter, specielt i forhold til, hvem der har beslutnings kompetence.

Udbetaling af bestyrelseshonorar
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Findes der regler for hvor ofte der skal udbetales bestyrelseshonorar?

Svar

Der findes ikke i lovgivningen regler for, hvor ofte der skal udbetales bestyrelseshonorar.

 

Medmindre der findes en forretningsorden for bestyrelsen med angivelse af regler herfor, er det således op til bestyrelsen selv at bestemme om vederlaget skal udbetales årligt, som mødediæter e.l.

 

Se evt. Høilunds bog Beboerdemokrati uden begrænsninger, s.281.

Medarbejderobligationer
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Er ordningen med medarbejderobligationer gunstig for boligorganisationer?

 

Her tænkes på medarbejdsobligationer i henhold til Ligningsloven § 7A, hvor virksomheden kan tildele ansatte en medarbejderobligation vederlagsfrit. Opfylder ordningen visse betingelser skal værdien af de tildelte obligationer ikke medregnes i medarbejdernes skattepligtige indkomst osv.

Svar

Det er BL’s opfattelse, at ordningen med medarbejderobligationer ikke er gunstig for boligorganisationer.

 

Udstedelse af medarbejderobligationer bygger på en forudsætning om, at der oparbejdes et overskud i virksomheden, som medarbejderen senere kan drage nytte af. I en almen boligorganisation må der ikke som sådan oparbejdes overskud og udstedelse af medarbejderobligationer ses således ikke at indeholde nogen fordel for medarbejderne eller boligorganisationen.

Ungdomslønninger
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Vi påtænker at ansætte nogle skoledrenge til at hjælpe i de grønne områder, så spørgsmålet er, findes der en lønramme for dem, som der gør for piccoliner og kontormedhjælpere?

Svar

Der er ikke p.t. aftalt ungdomslønninger i Overenskomsten for Ejendomsservice. Svaret er derfor, at I må bruge overenskomstens lønsatser; disse satser er selvfølgelig skudt langt over målet, så anbefalingen herfra vil være, at I kan henvende jer til den lokale fagforening og prøve at indgå en særlig tidsbegrænset aftale for skoledrengene med en løn som eksempelvis piccoloer og lignende.

Pension af timegodtgørelse
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

I B.L. informerer nr. 10. januar 2011, er der en beskrivelse af en kendelse som omhandler ferietillæg.

 

I afsnit 4, er en formulering, som kunne tolkes som at BL har anbefalet, at der skulle betales pension af ferie godtgørelse til timelønnede, fra 1993, med henvisning til vejledning fra Danske Pension 1993. Er det tilfældet?

Svar

BL har ikke anbefalet, at der skal gives pension af feriegodtgørelse, men man kan godt læse pensionsvejledningen fra 1993, som om dette er tilfældet. Dog indgik der ikke i sagen nogen drøftelse/fortolkning af dette særskilte problem omkring feriegodtgørelsen, hvorfor BL ikke entydig kan sige, om der til timelønnede ejendomsfunktionærer skal betales pension af feriegodtgørelsen.


Kommende kurser

fr. 25. okt 2019 lø. 26. okt 2019
Organisationsbestyrelsens opgaver og ansvar
2 kursusdage kl. 16:00 / Kursus nr: 2019-0285 / Målgruppe: Kursus valgte
fr. 29. nov 2019 lø. 30. nov 2019
Råderet for valgte
2 kursusdage kl. 17:00 / Kursus nr: 2019-0198 / Målgruppe: Kursus valgte
fr. 29. nov 2019 lø. 30. nov 2019
Budget og formidling
2 kursusdage kl. 17:00 / Kursus nr: 2019-0255 / Målgruppe: Kursus valgte
fr. 31. jan 2020 lø. 1. feb 2020
Organisationsbestyrelsens opgaver og ansvar
2 kursusdage kl. 16:30 / Kursus nr: 2020-0015 / Målgruppe: Kursus valgte
fr. 31. jan 2020 lø. 1. feb 2020
Grundkursus for afdelingsbestyrelser
2 kursusdage kl. 17:00 / Kursus nr: 2020-0019 / Målgruppe: Kursus valgte
fr. 6. mar 2020 lø. 7. mar 2020
Konflikthåndtering for valgte
2 kursusdage kl. 16:30 / Kursus nr: 2020-0014 / Målgruppe: Kursus valgte
fr. 20. mar 2020 lø. 21. mar 2020
Mødeteknik og udvikling af afdelingsmødet
2 kursusdage kl. 17:00 / Kursus nr: 2019-0257 / Målgruppe: Kursus valgte
fr. 17. apr 2020 lø. 18. apr 2020
Mere effektivt bestyrelsesarbejde
2 kursusdage kl. 16:30 / Kursus nr: 2020-0016 / Målgruppe: Kursus valgte
fr. 15. maj 2020 lø. 16. maj 2020
Råderet for valgte
2 kursusdage kl. 16:30 / Kursus nr: 2020-0028 / Målgruppe: Kursus valgte
fr. 15. maj 2020 lø. 16. maj 2020
Grundkursus for afdelingsbestyrelser
2 kursusdage kl. 17:00 / Kursus nr: 2020-0030 / Målgruppe: Kursus valgte
on. 23. okt 2019 to. 24. okt 2019
Elevkursus
2 kursusdage kl. 10:00 / Kursus nr: 2019-0199 / Målgruppe: Kursus ansatte
fr. 25. okt 2019 ti. 25. feb 2020
Personaleleder i driften
Kurset varer flere uger / Kursus nr: 2019-0247 / Målgruppe: Kursus ansatte
ma. 28. okt 2019 on. 30. okt 2019
Budget og regnskab
3 kursusdage kl. 10:00 / Kursus nr: 2019-0201 / Målgruppe: Kursus ansatte
on. 6. nov 2019 to. 7. nov 2019
Ind - og fraflytning for ansatte
2 kursusdage kl. 10:00 / Kursus nr: 2019-0197 / Målgruppe: Kursus ansatte
ti. 12. nov 2019 to. 14. nov 2019
Nybyggeri og renovering
3 kursusdage kl. 10:00 / Kursus nr: 2019-0258 / Målgruppe: Kursus ansatte
ti. 12. nov 2019
Genhusning
1 kursusdage kl. 09:30 / Kursus nr: 2019-0308 / Målgruppe: Kursus ansatte
on. 13. nov 2019
ERFA Energibesparelser og indeklima - KBH
1 kursusdage kl. 09:00 / Kursus nr: 2019-0340 / Målgruppe: Kursus ansatte
ti. 19. nov 2019
Råderet for ansatte
1 kursusdage kl. 10:00 / Kursus nr: 2019-0195 / Målgruppe: Kursus ansatte
to. 21. nov 2019
Temadag om dødsboer, KBH d. 21. november
1 kursusdage kl. 10:00 / Kursus nr: 2019-0292 / Målgruppe: Kursus ansatte
ma. 25. nov 2019 ti. 26. nov 2019
Udlejning
2 kursusdage kl. 10:00 / Kursus nr: 2019-0196 / Målgruppe: Kursus ansatte

Kommende arrangementer (Viser 1-2 ud af 46 resultater)

1 2 3 4 5 6 7 ... 23
Oprettet: 26. jul. 2013, Senest opdateret: 11. jan. 2018
Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS