Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen er valgt af afdelingens øvrige beboere til at repræsentere dem i spørgsmål om afdelingens drift og til at varetage afdelingens interesser bedst muligt.

Som medlem af en afdelingsbestyrelse skal man varetage alles interesser og målet er at få afdelingen til at fungere så godt som muligt.

Det er ikke altid let at få tingene til at fungere gnidningsfrit, - beboerne i de almene boligafdelinger er ligeså forskellige som i andre boligområder og der er mange interesser der skal varetages.

Fingeren på pulsen
Det er afgørende for atmosfæren i afdelingen, at afdelingsbestyrelsen har "fingeren på pulsen" og forsøger at sætte sig i de andre beboeres sted. Nogle beboere har måske vældig megen lyst til at deltage i det sociale liv og de fælles aktiviteter der udbydes, mens andre "bare" ønsker at bo og være i fred.

Katalysator
En af afdelingsbestyrelsens fornemmeste opgaver er være katalysator for de ideer og ønsker, der opstår i afdelingen.

Det vil i praksis sige, at afdelingsbestyrelsen, i samarbejde med administrationen, undersøger rammerne for beboernes ønsker, inden forslagene præsenteres på et afdelingsmøde, hvor de skal godkendes, inden de eventuelt sættes i værk.

Jo bedre forberedt forslagene er, jo nemmere er det for beboerne at tage stilling til om forslagene skal godkendes. Afdelingsbestyrelsen kan således medvirke til at beboerdemokratiet bliver effektivt og dynamisk.

Posterne fordeles
På det første afdelingsbestyrelsesmøde efter det årlige valgmøde i afdelingen er det kutyme/normalt, at de valgte bestyrelsesmedlemmer konstituerer sig og fordeler posterne (kasserer, sekretær etc.) mellem sig. På den måde kan man lette arbejdet i bestyrelsen, men det enkelte medlem kan ikke derved afskrive sig noget ansvar, idet ansvaret stadig hviler på hele bestyrelse.

Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS