Digitale afdelingsmøder

Digitale afdelingsmøder Vejledning Forretningsorden stor digital pakke Forretningsorden mellem digital pakke Forretningsorden lille digital pakke Rekvirer et oplæg FAQ

Digitale afdelingsmøder

Afdelingsmødet har nu mulighed for at beslutte at supplere afdelingsmødet med nogle digitale værktøjer, der i alt sin enkelthed handler om, at beboerne kan debattere digitalt inden afdelingsmødet og stemme digitalt efter mødet.

De digitale muligheder giver en unik mulighed for at involvere nye beboergrupper og øge deltagelsen og de nye procedurer kan bane vej for nye måder at tænke beboerdemokrati på! 

Med en digital debat blandt beboerne i afdelingen inden mødet kan den enkelte beboer stille forslag og få respons på forslaget inden selve afdelingsmødet, hvorved muligheden for mere gennemarbejde forslag øges og de efterfølgende diskussioner på afdelingsmødet kvalificeres. 


De digitale værktøjer skal ikke erstatte afdelingsmødet

Det fysiske afdelingsmøde skal stadig afholdes. Den levende, debatterende proces blandt beboerne i et fysisk rum er selve kernen i beboerdemokratiet, og det er stadig hér, man formulerer de præcise afstemningstemaer på baggrund af den digitale og mundtlige debat, et forslag har skabt. Så der er fortsat al mulig grund til at deltage i afdelingsmødet!

Forsøg med inddragelse af digitale værktøjer har til gengæld vist, at diskussionerne på afdelingsmøderne er blevet mere kvalificerede, idet de digitale diskussioner har skabt en bedre forståelse for punkterne på dagsordenen blandt de fremmødte. 

Med de digitale muligheder kan man puste nyt liv i beboerdemokratiet og skærpe interessen for deltagelse blandt beboergrupper, der ikke tidligere har deltaget i det traditionelle beboerdemokrati. 

På denne side finder I en vejledning, der beskriver vilkårene og de digitale muligheder mere detaljeret ligesom BL har lavet udkast til forretningsordner for 3 forskellige måder at arbejde digitalt på:

  • 1 - Stor pakke: digital debat inden afdelingsmødet, afstemninger på afdelingsmødet og digitale og fysiske afstemninger efter afdelingsmødet
  • 2 - Mellem pakke: digital debat inden afdelingsmødet og afstemning digitalt og fysisk efter afdelingsmødet
  • 3 - Lille pakke: digital debat inden afdelingsmødet, men beslutninger og afstemninger foretages kun på det fysiske afdelingsmøde
Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS