4915 - Danmarks Statistik - Nøgletal på boligområder 2015 – revideret udgave

Danmarks Statistik offentliggjorde i juli 2015 sine nye nøgletal for boligområderne. Nøgletallene omfatter tidsserier for en række statistikområder som beboere fordelt på alder, beskæftigelse, uddannelse, kriminalitet mv. 

Danmarks Statistik har imidlertid foretaget en revision af 2015 nøgletallene. Boligorganisationer, som allerede har modtaget tabellerne, kan uden beregning rekvirere et nyt revideret datasæt hos Danmarks Statistik. 

Læs mere om ændringerne og hvad du kan gøre, hvis du allerede har fået leveret nøgletallene. Klik her og åbn ’Revideret version af BL’.

Med venlig hilsen

Bent Madsen  /  Frans Clemmesen

Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS