2116 - Kontanthjælpsloft og integrationsydelse

Henholdsvis 1. juli og 1. oktober 2016 træder de nye regler for integrationsydelse og kontanthjælpsloft i kraft. Begge reformer er målrettet kontanthjælpsmodtagere.  Kontanthjælpsloftet vil især berøre enlige forsørgere og kontanthjælpspar med flere børn, mens integrationsydelsen især vil berøre familier – både enlige og par – uden børn.

Begge ordninger vil medføre markante reduktioner i rådighedsbeløbet og dermed betyde økonomiske udfordringer også i forhold til husleje for de berørte familier.

Ca. 40.000 familier vil blive berørt af de to reformer af kontanthjælpen. Hovedparten bor i den almene sektor.

Integrationsydelse
Integrationsydelsen medfører en markant reduktion i kontanthjælpen for de omfattede personer. For familier uden børn vil reduktionen være næsten 50 pct. i forhold til kontanthjælpen.

Frem til 1. juli 2016 gælder integrationsydelsen for borgere, der tager lovligt ophold her i Danmark efter den 1. september 2015.

Efter 1. juli 2016 skal alle modtagere af uddannelses- og kontanthjælp opfylde opholdskravet. Det betyder, at borgere skal have opholdt sig i Danmark, Færøerne eller Grønland i 7 ud af de seneste 8 år for at kunne modtage uddannelses- og kontanthjælp. Er opholdskravet ikke opfyldt, vil man være omfattet af reglen om integrationsydelse.

Modtagere af integrationsydelse er også omfattet af kontanthjælpsloftet – jf. nedenfor – men, da modtagere af integrationsydelsen får reduceret kontanthjælpen markant, vil man kun i mindre omfang blive berørt af kontanthjælpsloftets beskæring af boligsikringen.

Kontanthjælpsloft
Det nye kontanthjælpsloft træder i kraft 1. oktober 2016. For kontanthjælpsmodtagere omfattet af kontanthjælpsloftet vil reduktionen ske i form af en reduktion af boligsikring og den særlige kommunale boligstøtte. Selve kontanthjælpen berøres således ikke.

Kontanthjælpsloftet fungerer i praksis således, at man først fratrækker en evt. særlige støtte tildelt af kommunen. Denne er ikke indeholdt i huslejen og vil derfor opleves som et bortfald i indkomsten. Herefter beregner Udbetaling Danmark så, hvor meget boligsikringen skal reduceres for at man overholder loftet.

Da hovedparten af de almene boligorganisationer i dag har indeholdt boligstøtten i huslejen, vil mange beboere på kontanthjælp blot således, at huslejen stiger og derfor rette spørgsmål til boligorganisationerne.

Proces
Processen frem mod 1. oktober er, at senest den 1. juli skal kommunerne have styr på, hvem som bliver berørt, og kommunerne skal sende et brev ud til alle de berørte. De berørte får imidlertid ikke at vide, hvor meget de berøres. Det ved man ikke med sikkerhed før den 15. september, idet Udbetaling Danmark ønsker at anvende aktuelle oplysninger gældende pr. 1. oktober 2016.

Den 15. september, dvs. 14 dage før loven træder i kraft, vil Udbetaling Danmark udsende en agterskrivelse til alle berørte beboere om, hvor meget de berøres, dvs. de samlede konsekvenser for såvel boligsikring som særlig boligstøtte. Det er ganske kort varsel, hvilket kan medføre store problemer for den enkelte lejer.

Ovenstående giver boligorganisationerne uhyre kort tid til evt. at finde en mere egnet bolig til de hårdest ramte. Samtidig har/får boligorganisationerne ikke det fulde overblik over, hvem der rammes og hvor meget, da man kun kan se, hvor meget huslejen minus boligsikring ændres, men ikke hvor meget beboeren mister i særlig støtte.

BL vil via Beboerbladet i både maj- og august-nummeret komme med information målrettet beboerne.

Herudover vil Udbetaling Danmark stå til rådighed for besvarelse af generelle spørgsmål fra beboerne via borger.dk eller almindelige telefoner. Boligorganisationerne har en særlig quicklinie til Udbetaling Danmark, hvor de altid kan ringe med spørgsmål. Er der spørgsmål af mere individuel karakter, skal henvendelse rettes til hjemkommunen.

Med venlig hilsen

Frans Clemmesen / Bent Madsen

Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS