BL's 11 kredse

 

BL's demokratiske struktur hviler på 11 kredse, som hvert andet år vælger en formand og en næstformand samt et antal kredsrepræsentanter. Formand og næstformand i kredsen indgår i BL's bestyrelse, og kredsrepræsentanterne indgår i BL's øverste myndighed, repræsentantskabet.

BL's 11 kredse 1. kreds 2. kreds 3. kreds 4. kreds 5. kreds 6. kreds 7. kreds 8. kreds 9. kreds 10. kreds 11. kreds

BL er opdelt i 11 kredse. I hver kreds vælges hvert andet år et lokalt repræsentantskab, herunder formand og næstformand, der indgår i BL's bestyrelse.

Kredsrepræsentanterne arbejder i det daglige på at få indholdet i BL's målsætningsprogram omsat til handlinger i lokalområdet.

BL’s medlemmer opnår værdifuld kontakt med andre boligorganisationer ved at deltage i kredsarrangementer. Her kan fælles lokale problemer behandles, og der kan aftales et tættere  samarbejde om løsning af opgaver, som flere boligorganisationer er fælles om.

De lokale forretningsførere mødes jævnligt for at debattere de seneste boligpolitiske love og udveksle administrative erfaringer. 
Kredsene betjenes fra BL’s sekretariat af kredskonsulenter, som hjælper til med at tilrettelægge og gennemføre kredsaktiviteterne. Kredsene i Jylland betjenes fra BL’s sekretariat i Århus, de øvrige betjenes fra København.

Læs også:
BL's vedtægter 

Sideansvarlig: Annesophie Hansen
Oprettet: 01. jan. 2014, Senest opdateret: 04. okt. 2017
Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS