Kredse og repræsentantskab

Kredsene
BL er organisatorisk og geografisk opdelt i 11 kredse. I hver kreds vælges hvert andet år et lokalt repræsentantskab. Kredsens formand og næstformand indgår i BLs bestyrelse. Repræsentanterne fra hver kreds indgår i BL's Repræsentantskab.

Kredsene udgør et boligpolitisk debatforum både i forhold til overordnede boligpolitiske spørgsmål og i forhold til den lokale boligpolitik i region og kommuner. Den enkelte kreds kan desuden være den lokale aftalepart ved indgåelse af boligpolitiske aftaler med de enkelte kommuner.

Opgaverne består i drøftelser af aktuel boligpolitik, samarbejde, erfaringsudveksling samt udfordringer, som er fælles for alle medlemsorganisationer.

Kredsrepræsentanterne arbejder i det daglige på at få indholdet i BLs målsætningsprogram og handlingsplan gennemført i lokalområdet.

I kredsene afholdes tema-weekender og lokale konferencer om kommunesamarbejde hvor man behandler lokale udfordringer, udveksler administrative erfaringer og i øvrigt tager initiativer til samarbejde lokalt og regionalt.

Kredsenes arrangementer henvender sig både til valgte og ansatte i boligorganisationerne. Der er således arrangementer rettet mod afdelingsbestyrelser, organisationsbestyrelser og repræsentantskabsmedlemmer samt direktører og andre ledende medarbejdere. Andre arrangementer er specifikt målrettet inspektører og andre medarbejdergrupper.

BL's repræsentantskab
Repræsentantskabet er BL's øverste myndighed og holder to årlige møder, et ordinært møde i juni og et ekstraordinært i december.

Det er repræsentantskabet, der tager stilling til BL’s overordnede udvikling bl.a. ved fastlæggelsen af de fireårige målsætningsprogrammer og de årlige handlingsplaner.

På det ordinære møde, godkendes budget og regnskab for BL og det er også på det ordinære møde, at repræsentantskabet vælger BL's formand og næstformand.

På det ekstraordinære møde er der typisk temadrøftelser af centrale og overordnede boligpolitiske temaer.

Sideansvarlig: Annesophie Hansen
Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS