Kredskonsulenten og BL's sekretariat

Kredskonsulenterne er en del af BL’s sekretariat, hvor også andre konsulenter og administrative medarbejdere på kontorene i København og i Aarhus bidrager til at yde den optimale service for kredsrepræsentantskabernes arbejde.

Kredskonsulenten deltager som udgangspunkt i alle møder som afholdes i kredsen, hvad enten møderne henvender sig til de valgte i kredsrepræsentantskabet eller til valgte og ansatte i kredsens medlemsorganisationer.

De enkelte møder og arrangementer planlægges som udgangspunkt af kredskonsulenten dog ofte i et tæt samarbejde med kredsbestyrelse, kredsrepræsentantskab eller et udvalg.

Kredskonsulenten har ansvar for at der indkaldes til møder og arrangementer, og at der efterfølgende sker opfølgning på beslutninger og andre aftaler. Desuden har kredskonsulenterne ansvar for mødernes praktiske gennemførelse.

Kontakt

Find navne og telefonnumre på kredskonsulenter og sekretærer i Kredsafdelingen.

Læs mere
Sideansvarlig: Annesophie Hansen
Oprettet: 01. jan. 2014, Senest opdateret: 04. okt. 2017
Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS