Boligsociale tiltag

Det boligsociale arbejde er en væsentlig del af BL. Vi arbejder med en række projekter, der handler om at udvikle og skabe trygge og attraktive boligområder for vores beboere.

Spørgsmål og svar

FOLD ALLE UDSKJUL ALLE
Beboermappe
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Afdelingsbestyrelsen ønsker at lave en beboermappe, der skal følge lejemålet.

Mappen skal uddeles til beboerne, således at de kvitterer for modtagelse. Hvis mappen ikke forefindes ved fraflytning vil der blive opkrævet 100/150 kr. for mappen, layout og faste pjecer.

Er dette lovligt?

Svar

Der er ikke umiddelbart noget til hinder for, at der laves en beboermappe som beskrevet.

Installation af røgalarmer
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Kan et afdelingsmøde vedtage, at alle lejligheder skal have installeret røgalarm?

Svar

Spørgsmålet er ikke reguleret i lovgivningen eller afgjort i retspraksis. Som udgangspunkt har udlejer adgang til at foretage enhver modernisering af lejemålene, hvad enten lejerne synes om forbedringen eller ej. Afdelingsmødet kan derfor gyldigt vedtage, at der skal installeres røgalarmer i alle lejemål.

 

Installationen af røgalarmerne skal varsles over for beboerne med 6 ugers varsel, jf. almenlejelovens § 33, stk.2.

Fornyelse af hårde hvidevarer
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Jeg har et gammelt køleskab som blev indkøbt i 1998. Det fungerer dårligt og bruger alt for meget strøm (2 kWh pr. døgn) og det koster over 5 kr. pr. døgn. Et nyt lavenergikøleskab bruger omkring 0.7 kWh pr. døgn. Jeg har ikke råd til at købe et nyt og taget i betragtning, at jeg betaler boligforeningen over kr. 70.000 pr. år for at bo her, anser jeg det for rimeligt, at min lejlighed udstyres med et nyt lavenergikøleskab, som kan købes for omkring kr. 1500.

Svar

Det er rigtigt, at ældre køleskabe bruger mere strøm end nye, og at et køleskab som dit formentligt kun har begrænset restlevetid.

Hvis du har lejet lejemålet med køleskab, så er det afdelingen der skal betale for udskiftningen. De almene boligorganisationer, som har forpligtelsen til at vedligeholde og forny installationerne, herunder de hårde hvidevarer, er for de flestes vedkommende gået bort fra samtidige udskiftninger af alle køleskabe. I stedet udskiftes de efterhånden som de kræver vedligeholdelse, og hvor reparation ikke kan betale sig. Hvis man skal udskifte tidligere for at opnå et lavere elforbrug, vil det kræve en ændret praksis, og det vil igen få betydning for afdelingens budget, idet udgifterne til udskiftning vil stige, og denne stigning skal regnes ind i budgettet.

Det er i givet fald et anliggende for afdelingsmødet at træffe en sådan beslutning. Boligselskabet/boligorganisationen vil normalt være forpligtet til at lade et køleskab fungere så længe det kan betale sig.


Kurser

fr. 21. aug 2020 lø. 22. aug 2020
Budget og formidling
2 kursusdage kl. 17:00 / Kursus nr: 2020-0244 / Målgruppe: Kursus valgte
fr. 11. sep 2020 lø. 12. sep 2020
Mødeteknik og udvikling af afdelingsmødet
2 kursusdage kl. 17:00 / Kursus nr: 2019-0257 / Målgruppe: Kursus valgte
ti. 9. jun 2020 to. 11. jun 2020
Nybyggeri og renovering
3 kursusdage kl. 10:00 / Kursus nr: 2020-0032 / Målgruppe: Kursus ansatte
ma. 17. aug 2020
Temadag om dødsboer
1 kursusdage kl. 10:00 / Kursus nr: 2020-0247 / Målgruppe: Kursus ansatte

Kommende arrangementer

Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS