Valg af fremtidig administration

Generationsskifte i ledelsen?

Valg af fremtidig administration Egen administration og ansættelse af ny direktør/forretningsfører Køb af administration Ny administrationsorganisation sammen med andre Sammenlægning - Fusion Nye regler om moms på ejendomsadministration Hvem træffer beslutning om administration? Udvikling og fornyelse Visioner for boligorganisationen

Valg af fremtidig administration

Baggrund

Mange boligorganisationer står over for afgørende beslutninger om deres fremtidige administration. Der er et politisk pres på sektoren for at samle den almene boligsektor på færre organisationer og administrationer.

Samtidig er mange af de hidtidige nøglepersoner som forretningsførere og direktører i boligsektoren på vej ud af arbejdsmarkedet.

Et generationsskifte i den administrative ledelse er en nærliggende anledning til at overveje boligorganisationens fremtidige organisering.

I det følgende belyses de valgmuligheder, boligorganisationerne har i en sådan situation.


Valgmulighederne

Der er overordnet følgende muligheder for fremtidig administration:

• Egen administration og ansættelse af ny direktør/forretningsfører

• Køb af administration:

- Valg gennem EU-udbud af administrator

- Boligorganisationens eget valg af administrationsorganisation

• Etablere ny administrationsorganisation sammen med en eller flere andre selvadministrerede boligorganisationer

• Sammenlægning - Fusion

I det følgende beskrives de enkelte løsninger i hovedtræk, og der oplistes fordele og ulemper ved hver af løsningerne.

Sideansvarlig: Bjarne Zetterström
Oprettet: 03. apr. 2014, Senest opdateret: 09. jan. 2017
Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS