ERFA-møder

På ERFA-mødet bringer vi de gode erfaringer frem i lyset og kommer med konkrete forslag til, hvordan du leverer de rette løsninger.

ERFA-møder Materiale fra tidligere ERFA-møder 21. Energibesparelser og godt indeklima 20. Styrk renoveringssagen: Dokumentér succesen og undgå fejlene! 19. Benchmarking og nøgletal 18. Hvidbog om bygningsdrift 17. Projekthåndbogen og smarte løsninger i byggeriet 16. Digital selvbetjening i den almene sektor 15. Effektivisering igennem samdrift og leanledelse 14. Sociale renoveringer 13. Fremtidens almene bolig 12. Effektiv drift: Ressourcestyring 11. Nye digitaliseringsgevinster til byggeri og drift 10. Genhusning - set med beboernes øjne 9. Styrket integration af helhedsplaner 8. Effektiv drift 2.0 7. Fremtidsanalyse 6. Tryghed og indbrudsforebyggelse 5. Spar på energien 4. Fra byggeri til drift 3. Effektiv drift 2. LAR og ekstremregn 1. Arbejdsmiljøansvar

ERFA-netværket giver dig værdifuld viden om aktuelle emner og gode muligheder for at erfaringsudveksle og netværke med kollegaer.

ERFA-møderne afholdes i et samarbejde mellem DriftsNet og AlmenNet.

Det er nemt at deltage
BL's ERFA-netværk afholdes fire steder i landet, så de er relativt lettilgængelige for alle interesserede og nemme at deltage i. Netværket afholder ERFA-møder af 3 timers varighed ca. en gang i kvartalet, hvor der vil være et aktuelt fagligt tema på dagsordenen, der formidles igennem oplægsholdere, workshops m.v.  De faglige temaer vil sædvanligvis gå på tværs af byggeri- og driftsopgaver.

ERFA-netværket henvender sig til medarbejdere fra boligorganisationer med arbejdsopgaver og ansvar inden for byggeri og drift. Typisk vil det være direktøren/forretningsføreren, bygge- og tekniske chefer, driftschefer, inspektører samt projektledere. I nogle boligorganisationer vil ERFA-netværket dog også være relevant for ansatte med andre titler. Det afgørende er den professionelle interesse og ønsket om at vidensdele med kollegaer. Man må meget gerne komme flere fra samme boligorganisation på ERFA møderne.

Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS