Inspektørmøder

Inspektørmøderne i 7. 8. og 10. kreds har til formål at styrke drift, energi- og teknikområdet blandt almene boligorganisationer, og sikre en god vidensdeling og erfaringsudveksling.

Inspektørmøder 7. kreds 8. kreds 10. kreds

I menuen i venstre side kan du efter dette punkt finde de fremtidige Inspektørmøder i henholdsvis 7., 8., og 10. kreds.

For at styrke driften og sikre en bedre vidensdeling og erfaringsudveksling er der etableret inspektør-netværk i nogle af BLs kredse, med deltagelse af inspektører og driftsledere med ansvar for drifts- og byggeområdet. Målet er at sikre den højest mulige standard inden for drift og vedligehold af boligorganisationernes bygninger, og at DriftsNet har den rette timing og viden i forhold til at understøtte og facilitere møderne og udviklingen i både inspektørnetværkene og DriftsNet i øvrigt. Formålet er endvidere, at inspektørnetværkene skaber rammerne for vidensdeling og kompetenceudvikling i forhold til energi, ledelse, og tekniske løsninger, og i forhold til det operationelle arbejde for udvikling af drift og vedligehold i den almene sektor.

Emner der blandt andet berøres er:

  • Ventilation
  • Varme
  • Øvrige tekniske installationer
  • CTS og anden styring samt overvågning
  • D&V
  • Renoveringer
  • Indkøb
  • Lean
  • Ledelse
  • Nye bekendtgørelser og lovgivning

For yderligere information kontakt:

Mikkel Jungshoved, leder af DriftsNet

53 73 15 46 / mju@bl.dk

Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS