RobotNet

RobotNet Kontakt

Robotterne er her

Netværk på tværs af sektoren

RobotNet er et nyt netværk, der sætter fokus på robotter og digitaliserings muligheder i den almene sektor, og hvordan den almene sektor kan effektivisere administrative processer ved at tage værktøjer som Robotic Process Automation (RPA), Machine Learning (ML) og Bots i brug? Robotter er en mulighed, der kan hjælpe os med at stå stærkere ift. sektorens rammevilkår omkring regulering, effektiviseringer, digitalisering samt den generelle konkurrencesituation.

Flere boligorganisationer har bidra­get til hæftets tilblivelse ved en fælles workshop hos AlmenNet den 3. september 2018. Her deltog både større og mindre aktø­rer, nogle der allerede er gået i gang, nogle der overvejer at gå i gang og nogle som ikke er kommet så langt. En unik mulighed for at gøre dette hæfte relevant for de specifikke vilkår, som gælder i den almene sektor.

Der var i gruppen bred enighed om, at sam­arbejde på tværs af sektoren er nødvendigt. Derfor blev der på workshoppen nedsat en gruppe, som arbejder videre med, hvordan dette kan tage form i praksis samt sikre ind­dragelse af en bredere kreds af boligorgani­sationer fremadrettet. På lanceringsseminaret den 1. november blev deltagerne inviteret til at være med i netværket, som fremover er forankret i DriftsNet, men i praksis drives af en styregruppe blandt de deltagende boligorganisationer. Til det formål nedsættes en arbejdsgruppe og en styregruppe. 

Således kan man melde sig til at deltage i følgende grupper: 

Arbejdsgruppen: Denne gruppe vil undersøge og lave anbefalinger til software. Gruppen kommer til at arbejde mere intenst og tidsbegrænset. Anbefalingerne kommer i sidste ende hele netværket til gode. 

Styregruppen: Denne gruppe vil stå for koordinering af kommende netværksmøder, som alle er velkomne til at deltage i. Gruppen skal stå for fføldende:
• Fagligt indhold
• Organisering
• Frekvens / møder

Der blev den 1. november 2018 etableret en arbejdsgruppe, denne gruppe vil undersøge og lave anbefalinger til software. Gruppen kommer til at arbejde mere intenst og tidsbegrænset og resultatet skal lanceres i 1 kvartal af 2019, hvor anbefalingerne kommer hele netværket til gode.

Er du interesseret i at deltage i at deltage i en af de to grupper, eller ønsker du blot at komme på deltagerlisten til fremtidige netværksmøder, så kontakt Mikkel Jungshoved, mju@bl.dk

Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS