Effektiv drift

Effektiv drift Temarapport Bedre og billigere Robotterne er her

Effektiv drift

Driften af de almene boliger skal være kendetegnet ved effektivitet og høj kvalitet i administration, drift og vedligeholdelse af bygningerne og boligområ­derne er til gavn for beboerne og samfundet. Samtidig indebærer den almene model, at driftspersonalet kan være med til at skabe tryghed og fremme fæl­lesskabet i boligafdelingerne.

Målet med effektivisering af den almene sektor er derfor, at beboerne i de almene boligområder får mest muligt værdi for huslejekronerne – fornuftig kvalitet til den rigtige pris.

Om rapporten

Temarapporten Effektiv drift samler en række pro­jekter inden for digitalisering, organisering, ledel­se og anden effektivisering af den almene sektor. Målet med denne temarap­port er således at skabe et samlet overblik over de mange projekter og rapporter, der er udar­bejdet af blandt andet SBI, Bygherreforeningen og ikke mindst en række udviklingsorienterede, almene boligorganisationer i samarbejde med AlmenNet og DriftsNet.

Publikationen har karakter af et projektkatalog og med den i hånden, får læseren en genvej til vi­den og værktøjer, og kan eventuelt fordybe sig yderligere i de centrale problemstillinger. De in­deholdte projekter er valgt ud fra, hvad der pt. er vurderet som aktuelt for den almene sektor. Andre projekter kunne være medtaget. Listen er således ikke udtømmende.

Publikationen retter sig mod professionelle, der arbejder med effektivisering i de almene bolig­afdelinger med henblik på at opnå en bedre og billigere drift. 

Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS