Robotterne er her

Robotterne er her Case 1: fsb Case 2: DAB Case 3: Boligselskabet Sjælland Case 4: Boligkontoret Danmark Fakta

Om projektet

Hvordan kan den almene sektor effektivisere administrative processer ved at tage værktøjer som Robotic Process Automation (RPA), Machine Learning (ML) og Bots i brug?

Dette er et vigtigt emne for sektoren at tage stilling til. For vi taler ikke længere om, at ’robotterne kommer’ -’robotterne er her’. Vi kan lukke øjnene for det, det gør det ikke mindre virkeligt. Vælger vi derimod at se det som en mulighed, kan det hjælpe os med at stå stærkere ift. sektorens rammevilkår omkring regulering, effektiviseringer, digitalisering samt den generelle konkurrencesituation.

Værktøjer som disse kan være med til at løfte sektoren som en helhed, så vi bliver i stand til at effektivisere og rationalisere. Det vil også give mulighed for at levere den rigtige service til vores kunder. De får konstant højere krav til selvbetjening og skræddersyede løsninger – for den service får de andre steder. Så man kan derfor spørge sig selv, hvis ikke vi selv gør det, hvem kommer så og gør det? Vores medarbejdere vil samtidig opnå væsentligt mere arbejdsglæde, hvis de kan slippe for at lave de ’kedelige’ rutineopgaver, som de for nuværende bruger al for meget tid på. Vi skal tage ’robotten ud af mennesket’ og lade vores medarbejdere løse de svære og komplekse opgaver i stedet.

Det nye AlmenHæfte kan rekvireres ved at sende en mail til almennet@almennet.dk.

Netværk på tværs af sektoren

Flere boligorganisationer har bidra­get til hæftets tilblivelse ved en fælles workshop hos AlmenNet den 3. september 2018. Her deltog både større og mindre aktø­rer, nogle der allerede er gået i gang, nogle der overvejer at gå i gang og nogle som ikke er kommet så langt. En unik mulighed for at gøre dette hæfte relevant for de specifikke vilkår, som gælder i den almene sektor.

Der var i gruppen bred enighed om, at sam­arbejde på tværs af sektoren er nødvendigt. Derfor blev der på workshoppen nedsat en gruppe, som arbejder videre med, hvordan dette kan tage form i praksis samt sikre ind­dragelse af en bredere kreds af boligorgani­sationer fremadrettet. På lanceringsseminaret den 1. november blev deltagerne inviteret til at være med i netværket, som fremover vil være forankret i DriftsNet, men i praksis drives af en styregruppe blandt de deltagende boligorganisationer. Til det formål nedsættes en arbejdsgruppe og en styregruppe. 

Således kan man melde sig til at deltage i følgende grupper: 

Arbejdsgruppen: Denne gruppe vil undersøge og lave anbefalinger til software. Gruppen kommer til at arbejde mere intenst og tidsbegrænset. Anbefalingerne kommer i sidste ende hele netværket til gode. 

Styregruppen: Denne gruppe vil stå for koordinering af kommende netværksmøder, som alle er velkomne til at deltage i. Gruppen skal stå for fføldende:
• Fagligt indhold
• Organisering
• Frekvens / møder

Er du interesseret i at deltage i at deltage i en af de to grupper, eller ønsker du blot at komme på deltagerlisten til fremtidige netværksmøder, så kontakt Mikkel Jungshoved, mju@bl.dk

Der vil blive sendt info om de to netværk ud til alle interesserede, i løbet af de kommende uger. 

Er du interesseret i at deltage i det nye ERFA-netværk på tværs af sektoren og evt. være med i styregruppen, så kontakt Mikkel Jungshoved, mju@bl.dk

Oprettet: 01. nov. 2018, Senest opdateret: 01. nov. 2018
Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS