Bedre Almen Læring

Drift Benchmarking Hvilke driftsdata? Login til Drift Benchmarking Login på Almentid Bedre Almen Læring Kontakt

Udviklingsprojekt om nøgletal og benchmarking i den almene sektor

Drift Benchmarking er udviklet i tæt samarbejde med udviklingsprojektet "Bedre Almen Læring - Nøgletal og Benchmarking i den almene sektor".

Formålet med dette projekt har været at bidrage med viden om og erfaring med detaljeret benchmarking i den daglige drift af de almene boligafdelinger.

Projektet bidrager til sektorens samlede erfaringer med benchmarking ved at udvikle nøgletal på konkrete opgaver i driften. Benchmarking handler om at sikre, at den enkelte boligorganisation kan vurdere om deres boligafdelinger driftes effektivt og med afsæt i de rette metoder.

Ud fra nøgletal kan budgetlægningen optimeres og det bliver muligt at målrette effektiviseringstiltag mod de boligafdelinger, som har størst potentiale for optimeringer og besparelser.

De nye nøgletal for driften skal ses som et supplement til de allerede eksisterende styringsværktøjer i sektoren såsom tvillingeværktøjet, LBF’s regnskabsdatabase og nøgletalskataloget.

De udviklede nøgletal i projektet er således integreret i værktøjet Drift Benchmarking.

Læs mere om i vejledningen for Bedre Almen Læring.

 

Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS