Love, regler og satser

BL's lovportal

På BL's lovportal har vi samlet alle love, bekendtgørelser og vejledninger om den almene boligadministration ét sted.

Love og regler

Beboerdemokratiet er styret af mange regler, som tager udgangspunkt i en række love, bekendtgørelser og vejledninger.

Lejeforhold

En stor del af opgaverne i en boligadministrationm er at forvalte de enkelte lejemål.

TV-overvågning/video-overvågning

Datatilsynet har udarbejdet en vejledning om almene boligorganisationers TV-overvågning/video-overvågning.

Beboerklagenævn

Beboerklagenævnet giver beboere i almene boliger og boligorganisationerne mulighed for hurtigt og billigt at få vurderet en tvist.

Juridiske henvendelser

Som almen boligorganisation og medlem af BL er der hjælp at hente os - enten her på vores hjemmeside under spørgsmål og svar, på vores hotline eller i vores juridiske funktion.

Skræddersyet kursus

Har I brug for et skræddersyet kursus, en oplægsholder eller hjælp til at komme igennem en proces? BL - Kurser og Rådgivning tilbyder forløb tilpasset netop jeres ønsker og behov.

Aktuelle almene satser

Nye opdaterede satser for bestyrelsesvederlag, bidrag til arbejdskapital, bidrag til dispositionsfond, dækning af tab ved fraflytning, m.fl. findes på Landsbyggefondens hjemmeside.

Frit valg af TV-kanaler – hvilke konsekvenser og hvordan?

Folketinget har den 31. maj vedtaget Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om leje af almene boliger (Frit valg af tv-distributør, distribution af digital radio m.v.).

Alle almene boligorganisationer er omfattet af en fælles lovgivning, der nøje fastlægger rammerne for, hvordan de kan drive virksomhed.

Spørgsmål & svar

FOLD ALLE UDSKJUL ALLE
Lov om minimumsalder for opskrivning på venteliste
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Kan I hjælpe mig med at oplyse mig om, hvornår den lov, der bestemte at man skulle være 15 år for at blive skrevet op til en bolig, trådte i kraft?

Svar

De trådte i kraft i 1992.

Sideaktivitetsbekendtgørelsen
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Et spørgsmål omkring sideaktivitetsbekendtgørelsen.

I bekendtgørelsen § 24 henvises der til 5 bestemmelser, som forudsætter, at der stiftets enten et anparts- eller aktieselskab.

Skal sideaktivitetsbekendtgørelsen forstås sådan, at det kun er i de 5 tilfælde, at der kan stiftes et anparts- eller aktieselskab eller er det generelt muligt for en boligorganisation at stifte og udøve samtlige sideaktiviteter via et anparts- eller aktieselskab.

Svar

Det fremgår af § 24, stk. 1, at det er en forudsætning for kommunalbestyrelsens godkendelse af boligorganisationens etablering og indskud i et selskab efter reglerne i §§ 4, stk. 1, 11, 18, 22 og 23, at betingelserne i nr. 1 til 5 er opfyldte.

Af nr. 2 fremgår, at selskabet udelukkende må behæftes og forpligtes af forhold, der vedrører aktiviteter, der er godkendt efter ovennævnte regler.

Så jeg mener, at svaret må være, at det kun er i de 5 opregnede tilfælde (§§ 4, stk. 1, 11, 18, 22 og 23), at sideaktiviteten kan drives via et skattepligtigt selskab.


Kurser

fr. 21. aug 2020 lø. 22. aug 2020
Budget og formidling
2 kursusdage kl. 17:00 / Kursus nr: 2020-0244 / Målgruppe: Kursus valgte
fr. 11. sep 2020 lø. 12. sep 2020
Mødeteknik og udvikling af afdelingsmødet
2 kursusdage kl. 17:00 / Kursus nr: 2019-0257 / Målgruppe: Kursus valgte
ti. 9. jun 2020 to. 11. jun 2020
Nybyggeri og renovering
3 kursusdage kl. 10:00 / Kursus nr: 2020-0032 / Målgruppe: Kursus ansatte
ma. 17. aug 2020
Temadag om dødsboer
1 kursusdage kl. 10:00 / Kursus nr: 2020-0247 / Målgruppe: Kursus ansatte

Kommende arrangementer (Viser 1-2 ud af 51 resultater)

1 2 3 4 5 6 7 ... 26
Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS