Boligsocialnet

Boligsocialnet er et fagligt netværk for alle boligsociale medarbejdere i landet. 

Boligsocialnet er et samarbejde mellem Kommunernes Landsforening og BL - Danmarks Almene Boliger. Det faglige netværk er koordineret af en styregruppe med repræsentanter fra KL, BL, kommune- og boligorganisationer. BL varetager sekretariatsfunktionen.

Det arbejder Boligsocialnet med
Vores opgave er at sikre faglig udvikling til de ca. 450 boligsociale medarbejdere på landsplan. Vi arrangerer derfor netværks- og videndelingsmøder, kursustilbud og konferencer mm. Boligsocialnet er også et tilbud til medarbejdere i landets kommuner, som arbejder med det boligsociale område. Ved at have både boligorganisationer og kommuner med i det faglige netværk, sikres bedst bedst mulig koordinering og erfaringsudveksling, hvilket bidrager til at højne kvaliteten i det boligsociale arbejde.

Læs meget mere om Boligsocialnet på www.boligsocialnet.dk 

Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS