DemokratiNet

Én fælles platform for videndelingsdeling mellem afdelingsbestyrelser.

Ønsket med demokratinet.dk er at skabe en fælles platform for viden og redskaber til at arbejde med frivillighed i de almene boliger uanset, hvem der har udviklet redskabet. Ved at dele værktøjerne, deler vi udvikling på tværs af branchen. Det sikrer, at alle bestyrelser, frivillige og ansatte får mest mulig gavn af de udviklingsmidler, som en boligorganisation har brugt – og på den måde arbejder vi effektivt med de huslejekroner, vi bruger på udvikling. Det er samtidig vores håb, at samlingen af værktøjerne på demokratinet.dk danner én indgang til ny viden indenfor det frivillige felt i boligafdelingerne.

Gå til hjemmesiden: www.demokratinet.dk 

Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS