Velfærdsforum

Velfærdsforum er et netværk for frivillige organisationer, der er aktive i eller har en interesse i de almene boligområder.

Velfærdsforum For medlemmer af Velfærdsforum Tovholdere Møder i Velfærdsforum

Velfærdsforum

Velfærdsforum består af organisationer der på non-profit basis bidrager til velfærdsudviklingen og gennemfører indsatser i de almene boligområder. Det kan være indenfor trivsel, demokrati, deltagelse, sundhed og motion, samskabelse, frivillighed, tryghed, læring, beskæftigelse mm.  Deltagerne er alle inviteret af BL.

Velfærdsforum skaber rammen om videndeling, formidling af specialiseret viden og synliggørelse af de frivillige organisationer overfor de almene boligorganisationer. Alt sammen med de almene boligområder som genstandsfelt.

Velfærdsforum mødes til to årlige morgenmøder, hvor den aktuelle boligpolitiske situation og aktuelle temaer i forhold til de almene boligområder sættes på dagsordenen.

Endvidere mødes de enkelte organisationer og BL’s konsulenter ca. en gang om året til en drøftelse af samarbejdsmuligheder, fælles dagsordener og aktuelle relevante projekter.

BL ønsker med Velfærdsforum løbende at udvikle og kvalificere de løsninger, vi leverer til velfærdssamfundet i samarbejde med de bedste aktører på feltet.   Endvidere understøtter Velfærdsforum en større koordinering mellem de mange indsatser, der udføres både i forbindelse med boligsociale helhedsplaner og som selvstændige initiativer i landets almene boligområder.


Medlemmer af Velfærdsforum:

AOF Danmark

Bydelsmødrenes Landsorganisation

Dansk Flygtningehjælp 

Dansk Folkehjælp  

Foreningen Nydansker 

Projekt Frivillig


Red Barnet Ungdom 

Røde Kors

DIF

DGI

DBU

Ungdommens Røde Kors

DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd

Frivilligrådet

Kirkernes Integrations Tjeneste
Sideansvarlig: Liv Jørgensen
Oprettet: 17. nov. 2016, Senest opdateret: 03. okt. 2017
Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS