Boligsociale indsatser skaber tryghed

Midtvejsevaluering viser at boligsociale projekter skaber tryghed og trivsel.

Midtvejsevaluering viser at boligsociale projekter skaber tryghed og trivsel
I perioden fra 2006 til 2010 har Landsbyggefonden uddelt omkring 2,2 mia. kr. Disse penge er blevet brugt til at støtte boligsociale projekter og til huslejenedsættelser over hele landet.

I alt er der blevet startet 162 helhedsplaner ved hjælp af Landsbyggefondens midler fra 2006-2010, og 114 boligafdelinger har modtaget huslejestøtte.


SFI og Rambøll har netop lavet en midtvejsevaluering af de boligsociale projekter, der er blevet startet. Evalueringen er blevet lavet på baggrund af vurderinger fra projektmedarbejderne i de boligsociale indsatser. De er nemlig blevet bedt om at evaluere, hvilken virkning projekterne har haft. Her peger projektmedarbejderne særligt på, at der er blevet skabt mere socialt liv i områderne, der er bedre trivsel, der er mindre kriminalitet og at der er bedre vilkår for de udsatte børn og unge i områderne. Projekterne har derved haft en positiv betydning for både beboernes trivsel såvel som deres tryghed.

Projektmedarbejderne blev i evalueringen også bedt om at pege på de områder, hvor projekterne ikke har gjort så stor en forskel, og her bliver der især peget på beboernes jobsituation og helbred. I forhold til beboernes jobsituation viser evalueringen også, at hvis man skal forbedre beskæftigelsen, og få flere beboere i arbejde, så kræver det et godt og tæt samarbejde imellem kommune og boligorganisation. Udfaldet af et sådan samarbejde og projekt vil dog stadig være betinget af den generelle situation på arbejdsmarked. 

Sidst, men ikke mindst, så viser data fra evalueringen, at beboersammensætningen i mange boligområder har ændret sig. Der er nemlig flyttet en del ressourcestærke folk til boligområderne, hvilket har resulteret i, at beskæftigelsen i områderne som helhed har steget. Denne ændring i beboersammensætningen bliver især begrundet med huslejestøtten. 

Download hele evalueringen

Oprettet: 13. dec. 2013, Senest opdateret: 07. jun. 2017
Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS