Repræsentantskabsmøde: Palle Adamsen startede med at læse linier op af Yahya Hassans digte

BL’s formands tale til repræsentantskabsmødet startede lidt anderledes, da Palle Adamsen læste linier op fra Yahya Hassans digte.

Og med udgangspunkt i digtet lagde BL-formanden op til overvejelser om, hvordan debatten om parallelsamfund i udsatte boligområder meget vel kan komme til at spille en afgørende rolle op til næste valg til Folketinget. Adamsen hæftede sig ved, at mange hårde fakta og tal for områderne dokumenterer, at udviklingen går den rigtige vej på nogle områder …

”… men betyder det så, at vi kan bagatellisere Yahya Hassans budskaber og bestseller af en bog – den er nu solgt i 75.000 eksemplarer? Nej, vi skal tage det alvorligt! For der har udviklet sig en dagsorden i medievirkeligheden og derfor også i politikernes virkelighed,” sagde Palle Adamsen og fortsatte:

”Lad mig lige belyse min bekymring for jer. Forestil jer, at nærmest alle partier i Folketinget – fra venstre til højre – fører valgkamp ud fra den præmis, at der sker en massiv kulturel undertrykkelse i vore særligt udsatte boligområder. En undertrykkelse, der så at sige holder kvinder og børn og progressive kræfter nede. Og der breder sig den ”sandhed”, at alle de mange kræfter og penge, vi har brugt i områderne, er spildt! Hvis det bliver dagsordenen, så kommer kapløbet til at stå mellem mere eller mindre fantasifulde tju-bang forslag – alle med det gode formål at give en hjælpende hånd til de svageste grupper og de undertrykte. Hele tankegangen og den grundlæggende sunde fornuft i, at det er det lange seje træk, der for alvor kan vende udviklingen i de udsatte områder, vil lide ubodelig skade. ”

På den baggrund bad Palle Adamsen repræsentantskabet, som var samlet i Tivoli i København, om at ruste sig til en debat, hvor man ikke fornægter problemerne, men hvor man holder fokus på de løsninger, som de almene boliger i Danmark faktisk bidrager med.


Læs hele Palle Adamsens tale

 

Marimekko-damerne og den danske model

to. 05 dec 2013 / Nyheder fra BL

BL har fået nyt website

BL har fået ny hjemmeside med nyt design – og en hel ny opbygning.
Bagved det nye design gemmer sig også en gennemgribende forbedring af vores selvbetjeningsmuligheder.

ti. 03 dec 2013 / Nyheder fra BL
Oprettet: 10. dec. 2013, Senest opdateret: 09. jan. 2017
Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS