Almene boliger får (også) fastfrosset grundskylden

Med finansloven for 2017 fastfryses grundskylden, som ellers kunne have steget med cirka 100 millioner kroner i de almene boliger.

Fredag 18. november blev der indgået aftale om finansloven for 2017. For de almene boliger var et af de helt spændende punkter, om grundskylden (ejendomsskatterne) blev fastfrosset for både ejerboliger og almene boliger. Det lykkedes.

Med finansloven for 2017 fastfryses grundskylden, som ellers kunne have steget med cirka 100 millioner kroner i de almene boliger. Håbet er nu, at der med forliget om finansloven nu er skabt en retningslinje for, at fastfrysninger af grundskylden fremover også skal omfatte almene boliger. Finanslovaftalen indeholder herudover en bred buket af initiativer indenfor mange forskellige områder, og her skal alene nævnes, at den tidligere annoncerede besparelse på boligydelsen er opgivet for 2017 med finanslovaftalen.”Fastfrysningen af grundskylden gælder nu også lejerne. Det er positivt med den nye ’ligestilling’ i finansloven,” siger Bent Madsen, adm. direktør i BL – Danmarks Almene Boliger.

I forlængelse af finanslovaftalen er også indgået en bred politisk aftale om et nyt ejendomsvurderingssystem, men der er ikke indgået en ny aftale om en ny beskatning af ejendomme. Aftalen om vurderingssystemet vil først blive formelt vedtaget, når der også mellem forligspartierne er nået en enighed om et beskatningssystem, og her hedder det i en hensigtserklæring, at ”boligskatterne ikke skal stige”. BL vil være meget opmærksom på, at denne tryghed også skal gælde den almene sektor under ét.

Læs også Boligens dækning af forløbet her 

 

Oprettet: 21. nov. 2016, Senest opdateret: 09. jan. 2017
Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS