Find medarbejdere

Kontakt medarbejder

Ann Daugbjerg Olsen
Sekretær 5. kreds og boligsocialnet
T: 8733 1070
M: 2229 3262
E: ado@bl.dk
Om Ann Daugbjerg Olsen

Ann Daugbjerg Olsen varetager de administrative opgaver vedrørende 5. kreds, Boligsocialnet.dk og Boligsociale netværk, herunder temamøder, kurser og arrangementer samt praktisk håndtering af arrangementerne og fakturering. Derudover varetages administrationen af BL’s jurauddannelser herunder udsendelse af uddannelserne, behandling af indkomne tilmeldinger/ansøgninger, praktisk håndtering af uddannelserne og fakturering.

Anne-Marie Hanna-Olsen
Servicemedarbejder
T: 3376 2063
M: 5325 5901
E: aol@bl.dk
Om Anne-Marie Hanna-Olsen

Anne-Marie Hanna-Olsen arbejder som servicemedarbejder i Boligselskabernes Hus. Anne-Marie står for den daglige forplejning af husets gæster i vores kursus- og mødelokaler, samt anretning og oprydning i husets frokoststue.

Annesophie Hansen
Afdelingschef og kredskonsulent 1. og 3. kreds
T: 3376 2080
M: 4062 5797
E: aha@bl.dk
Om Annesophie Hansen

Annesophie Hansen er leder af BL’s kredsarbejde og har ansvaret for den lokale politiske interessevaretagelse i BL’s 11. kredse herunder kontakter til de lokale politiske systemer, kommuner og andre organisationer. Annesophie er desuden forhandler på en række forhandlinger med kommunerne og er forfatter på BL's lokale høringssvar, publikationer mv. Annesophie fungerer som kredskonsulent for BL's 1. og 3. kreds og rådgiver om spørgsmål relateret til den almene branche, kommunesamarbejde og politisk interessevaretagelse.

Annesophie er cand comm i psykologi samt HD i organisation og ledelse. Hun har tidligere arbejdet som kommunikations- og udviklingschef i BO-VEST, vicedirektør i Albertslund Boligselskab samt været ansat i Friluftsrådets kampagneafdeling.

Anni Pedersen
Juridisk konsulent
T: 3376 2065
M: 2141 3028
E: anp@bl.dk
Om Anni Pedersen

Anni Pedersen er en del af BL's juridiske funktion, og beskæftiger sig primært med undervisning og juridisk rådgivning af BL's medlemmer inden for beboerdemokrati, fusioner og administrativt samarbejde, rådgivning i forbindelse med sager og problemer med det kommunale tilsyn, beboerklagenævnssager samt gennemgang og udfærdigelse af diverse kontrakter og aftaler, herunder erhvervslejekontrakter. Anni betjener i øvrigt BL’s Juridiske Udvalg i Aarhus og har tidligere arbejdet på Herning Rådhus’ juridiske kontor, hvor hun var ansvarlig for det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer. Anni er uddannet cand.jur.

Astrid Biering Fonsbøl
Kommunikationskonsulent
T: 3376 2052
M: 5373 1549
E: abf@bl.dk
Om Astrid Biering Fonsbøl

Astrid Biering Fonsbøl arbejder med fornyelse og fremtidssikring af almene boliger igennem facilitering af videndeling og netværksorienteret arbejde. Astrid er sekretariatsleder i AlmenNet hvor hun har ansvaret for den daglige drift og medlemsbetjening, samt fungerer som koordinerende led i forhold til AlmenNets bestyrelse, foreningens aktiviteter og samarbejdspartnere. Herudover er Astrid ansvarlig for BL - Kurser og Rådgivnings kommunikation af kurser og rådgivning.

Bent Madsen
Adm. direktør
T: 3376 2055
M: 2888 1877
E: bma@bl.dk
Om Bent Madsen

Cand.polit. Bent Madsen er administrerende direktør. Bents arbejdsområde er især den boligpolitiske interessevaretagelse, herunder kontakter til det politiske system, ministerier, kommuner og andre organisationer. Bent er  desuden forfatter på en række af BL's boligpolitiske oplæg, hørringssvar og publikationer.

 

Biography for Bent Madsen:
Since 2010 Bent Madsen has filled the chair as CEO of BL – Danish Social Housing, the national federation of social housing organizations in Denmark. He joined BL in 2001 and was appointed as Deputy CEO in 2006. Prior to that he worked at the Danish Ministry of Finance and the Economic Council of the Labour Movement (a Danish economic policy institute and think-tank working to promote social justice in Denmark).

Bent serves as member of the Boards of Directors of Housing Europe, NBO Housing Nordic, The Social Network, and The Danish Disability Council.  Among his prior positions is membership of the Danish Competition Council.

Bent holds a Master of Economics from the University of Copenhagen.

1 2 3 4 5 6 7 ... 11
Sideansvarlig: Heidi Andersen
Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS