Find medarbejdere

Kontakt medarbejder

Jeanette Daniel
Sekretær
T: 3376 2033
M:
E: jda@bl.dk
Om Jeanette Daniel

Jeanette Daniel beskæftiger sig med opgaver for AlmenNet, Konsulentcenter og Kommunikationsafdelingen herunder fakturering, oprettelse af sager, arrangere møder, rejser, konferencer m.v., holde styr på aktiviteterne, deltage i ad-hoc opgaver/projekter samt events.

Jens Bærild Hansen
Kredskonsulent 4. og 7. kreds
T: 8733 1062
M: 2787 1855
E: jbh@bl.dk
Om Jens Bærild Hansen

Jens Bærild Hansen arbejder med politisk interessevaretagelse for bestyrelser og repræsentantskaber i BL’s kredse. Her indgår udvikling, planlægning og afvikling af møder, konferencer, arrangementer, debatmøder og andre initiativer i kredsregi.

Jens Løkke Møller
Leder af Boligsocialnet og kredskonsulent i 5. kreds
T: 8733 1063
M: 3063 3002
E: jlm@bl.dk
Om Jens Løkke Møller

Jens Løkke Møller er leder af Boligsocialnet, BL´s Aarhus kontor samt kredskonsulent for 5. kreds, som består af boligorganisationerne i Aarhus. Boligsocialnet har ansvaret for ERFA arbejde samt  faglig sparring og udvikling for de ca. 450 boligsociale medarbejdere, der arbejder i de udsatte boligområder. BL har et kontor i Aarhus, som huser i alt 12 BL medarbejdere. Kredsarbejdet i 5. kreds handler bl.a. om boligpolitik og byudvikling samt boligorganisationernes samarbejde med Aarhus Kommune. Jens deltager også i diverse undervisnings- og rådgivningsopgaver.

Karin Højgaard Damkjær
Sekretær
T: 8733 1061
M:
E: kda@bl.dk
Om Karin Højgaard Damkjær

Karin Højgaard Damkjær varetager administrationen af de kurser BL udbyder i konsulentcenter og ERFA-møder i Almennet/Driftsnet herunder udsendelse af materiale til møder, konferencer, kurser og behandling af indkomne tilmeldinger på disse samt praktisk håndtering af arrangementerne og fakturering.  Derudover varetages administrative opgaver i forbindelse med BL’s medlemsstatistik.

Kent Kilsgaard Andersen
Arbejdsmarkedskonsulent
T: 8733 1064
M: 5373 1558
E: kka@bl.dk
Om Kent Kilsgaard Andersen

Kent Kilsgaard Andersen er som arbejdsretlig konsulent i BL med til at styrke og udvikle BL som arbejdsgiverorganisation. Foruden den generelle daglige rådgivning af BL´s medlemmer beskæftiger Kent sig med mange typer arbejdsopgaver, herunder overenskomstforhandlinger, fagretslige sager,  arbejdsmiljø m.m.  Information til boligorganisationerne og opdatering af www.bl.dk inden for det ansættelsesretlige område  er også en del af  Kent´s  arbejdsmæssige hverdag.

Kirsten Jepsen
Sekretær
T: 3376 2031
M:
E: kje@bl.dk
Om Kirsten Jepsen

Kirsten Jepsen varetager kursusadministrationen for kurser, vi udbyder til vores medlemmer. Opgaverne er mange bl.a. udsendelser af forskellige møder, konferencer, kurser mv. samt behandling af indkomne tilmeldinger på disse. Dertil kommer det praktiske arbejde i forbindelse med arrangementerne, såsom udarbejdelse af deltagerlister, navneskilte, kontakt til konferencested og fakturering samt besvarelse af diverse indkomne mails og telefoner. Kirsten varetager desuden intern mødeadministration, hjemmesideredigering og en række andre interne sekretærfunktioner.

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11
Sideansvarlig: Heidi Andersen
Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS