Find medarbejdere

Kontakt medarbejder

Natalia Anna Rogaczewska
Public Affairs Chef
T: 3376 2043
M: 5373 1548
E: nro@bl.dk
Om Natalia Anna Rogaczewska

Natalia Anna Rogaczewska bistår BL’s administrerende direktør i den politiske interessevaretagelse og daglige sparring. Natalia har ansvaret for betjening af sekretariatets formandskab, repræsentantskab, bestyrelse og forretningsudvalg og koordinerer arbejdsgaver, der går på tværs af BL’s afdelinger. Natalia er endvidere ansvarlig for den EU-politiske interessevaretagelse i BL – især gennem den europæiske interesseorganisation for almene boliger Housing Europe, hvor Natalia er viceformand for Indre Markeds-udvalget. Natalia har tidligere arbejdet for bl.a. regeringens statsstøtteudvalg og var under sin ansættelse i Erhvervs- og vækstministeriet ansvarlig for det danske EU-formandskab i 2012. 
Natalia er på barselsorlov og vender tilbage i løbet af foråret 2019.

Natasha Lehde Mosbæk
Serviceassistent
T: 3376 2063
M:
E: nlm@bl.dk
Om Natasha Lehde Mosbæk

Natasha Lehde Mosbæk arbejder som serviceassistent i Boligselskabernes Hus. Natasha står for den daglige forplejning af husets gæster i vores kursus- og mødelokaler, samt anretning og oprydning i husets frokoststue.

Niklas Jarnit
Konsulent
T: 3376 2071
M: 2320 9436
E: nja@bl.dk
Om Niklas Jarnit

Niklas Jarnit arbejder med udvikling, kursusledelse, undervisning og rådgivning målrettet boligorganisationer, beboerdemokrater og ansatte. Som kursusleder er Niklas garant for at skabe sammenhæng mellem uddannelsens forskellige moduler og kobling til deltagernes praksis hjemme i egen boligorganisation. Niklas er tilknyttet foreningen AlmenNets sekretariat, som arbejder med udvikling og fremtidssikring af den almene boligsektor. Niklas er uddannet cand.soc. i By, Plan & Proces og Geografi på Roskilde Universitet. 

Olav Kirchhoff
Projekt- og netværkschef
T: 3376 2058
M: 2787 1854
E: oki@bl.dk
Om Olav Kirchhoff

Olav Kirchhoff varetager det tværgående arbejde med BL's projekter samt koordinerer indsatserne i de tre netværk AlmenNet, BestyrelsesNet og DriftsNet.

Peter Ravn-Olesen
Digitalprojektleder
T: 3376 2047
M: 4131 6015
E: pro@bl.dk
Om Peter Ravn-Olesen

Peter Ravn-Olesen er ansat som digital konsulent i BL med ansvar for strategi, udvikling og vedligeholdelse af BLs forretningssystemer.

Pia Boeskov
Sekretær 1., 2., 3., 9. og 11. kreds
T: 3376 2032
M: 2044 7646
E: pb@bl.dk
Om Pia Boeskov

Pia Boeskov beskæftiger sig primært med administrative opgaver, som vedrører kredsarbejdet for 1., 2., 3., 9. og 11. kreds. Dvs. udsendelser og tilmeldinger til møder og konferencer mv., samt det praktiske arbejde i forbindelse med arrangementerne. Desuden varetager Pia opgaver for arbejdsgiverfunktionen, eksempelvis arrangere fagretslige sager med hensyn til datoer og tidspunkter, sagsbehandling vedrørende kompetencefondene for ESL, 3F og HK, samt  elevfonden, bistand vedrørende arrangementer, temadage og kurser samt udsendelse af den årlige lønstatistik.

1 ... 5 6 7 8 9 10 11
Sideansvarlig: Heidi Andersen
Oprettet: 25. jul. 2013, Senest opdateret: 09. jan. 2017
Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS