Find medarbejdere

Kontakt medarbejder

Kristine Vasiljeva
Chefanalytiker
T: 3376 2078
M: 2393 9327
E: kva@bl.dk
Om Kristine Vasiljeva

Kristine Vasiljeva er chefanalytiker hos BL, hvor hun står for analysearbejde i forbindelse med den almene sektors samfundsansvar, bygge- og renovationsprojekter, og de generelle udviklinger i den almene sektors økonomi. Kristine har en ph.d. i økonomi fra Aarhus Universitet og en tidligere erfaring som ledende økonom i tænketanken Kraka.

Lars Schmidt
Arbejdsmarkedskonsulent
T: 3376 2041
M: 2888 1945
E: lsc@bl.dk
Om Lars Schmidt

Lars Schmidt beskæftiger sig med alle generelle forhold på arbejdsmarkedet, herunder arbejdsretlige problemstillinger, overenskomster og overenskomstforhandlinger, tiltag vedrørende arbejdsmiljø, efteruddannelse, lønstatistik, kurser vedrørende arbejdsret m.m. Lars er BL´s repræsentant bl.a. ved organisationsmøder efter hovedaftalen mellem LO og Kooperationen.

Lis Møllebro Nielsen
PA for Bent Madsen
T: 3376 2075
M: 4233 2530
E: lmn@bl.dk
Om Lis Møllebro Nielsen

Lis Møllebro Nielsen er PA for BL’s administrerende direktør. Lis’ arbejdsområde er koordinering, indsamling og udsendelse af FU- og bestyrelsesmateriale. Mødeforberede og deltagelse i møder i forhold til direktøren. Derudover er Lis tovholder i forhold til BL’s repræsentantskabsmøder og styringsdialogkonferencer.

Liv Jørgensen
Udviklingskonsulent
T: 3376 2069
M: 2729 0393
E: liv@bl.dk
Om Liv Jørgensen

Liv Jørgensen er projektansat udviklingskonsulent i BL og arbejder med at kortlægge og udvikle beboerdemokratiet. Derudover er hun tilknyttet en række projekter, der understøtter BL’s strategiske indsatsområder, herunder socialøkonomi og den almene sektors samfundsansvar.  Liv er Cand. Scient. Soc., uddannet fra Roskilde universitet og har tidligere beskæftiget sig med uddannelse, beboerdemokrati og organisationsudvikling. Liv er barselsvikar for Rikke Lønne.

Michael Thorberg
Presseansvarlig
T: 3376 2021
M: 4035 6672
E: mith@bl.dk
Om Michael Thorberg

Michael Thorberg er journalist og ansvarlig for pressekontakt i BL, hvor han fungerer som medierådgiver for direktion og bestyrelse. Michael arbejder endvidere også med undervisning og konsulentopgaver for BL’s KonsulentCenter.

Natalia Anna Rogaczewska
Public Affairs Chef
T: 3376 2043
M: 5373 1548
E: nro@bl.dk
Om Natalia Anna Rogaczewska

Natalia Anna Rogaczewska bistår BL’s administrerende direktør i den politiske interessevaretagelse og daglige sparring. Natalia har ansvaret for betjening af sekretariatets formandskab, repræsentantskab, bestyrelse og forretningsudvalg og koordinerer arbejdsgaver, der går på tværs af BL’s afdelinger. Natalia er endvidere ansvarlig for den EU-politiske interessevaretagelse i BL – især gennem den europæiske interesseorganisation for almene boliger Housing Europe, hvor Natalia er viceformand for Indre Markeds-udvalget. Natalia har tidligere arbejdet for bl.a. regeringens statsstøtteudvalg og var under sin ansættelse i Erhvervs- og vækstministeriet ansvarlig for det danske EU-formandskab i 2012. 
Natalia er på barselsorlov og vender tilbage i løbet af foråret 2019.

1 2 3
Sideansvarlig: Heidi Andersen
Oprettet: 25. jul. 2013, Senest opdateret: 09. jan. 2017
Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS