Find medarbejdere

Kontakt medarbejder

Astrid Biering Fonsbøl
Kommunikationskonsulent
T: 3376 2052
M: 5373 1549
E: abf@bl.dk
Om Astrid Biering Fonsbøl

Astrid Biering Fonsbøl arbejder med fornyelse og fremtidssikring af almene boliger igennem facilitering af videndeling og netværksorienteret arbejde. Astrid er sekretariatsleder i AlmenNet hvor hun har ansvaret for den daglige drift og medlemsbetjening, samt fungerer som koordinerende led i forhold til AlmenNets bestyrelse, foreningens aktiviteter og samarbejdspartnere. Herudover er Astrid ansvarlig for BL - Kurser og Rådgivnings kommunikation af kurser og rådgivning.

Birgitte Foged Christensen
Konsulent
T: 8733 1065
M: 2888 1878
E: bfc@bl.dk
Om Birgitte Foged Christensen

Birgitte Foged Christensen arbejder med uddannelse, kurser og rådgivning særligt indenfor boligjuridiske områder. Birgitte er cand. mag. og proceskonsulent og underviser specielt ansatte i emnerne råderet, ind - og fraflytning og synsprocedurer. For valgte arbejder Birgitte med udvikling af beboerdemokratiet, rekruttering til bestyrelsen og organisationsbestyrelsens ledelsesopgaver. Birgitte laver desuden temadage med juridisk opkvalificering i nyt lovstof og har en lang erfaring med planlægning og gennemførelse af konferencer på det boligpolitiske område.

Bjarne Zetterström
Chefkonsulent
T: 3376 2030
M: 2141 3021
E: bz@bl.dk
Om Bjarne Zetterström

Bjarne Zetterström er chefkonsulent i BL - Kurser og Rådgivning og deltager i rådgivningsopgaver, foredrag og undervisning m.v. Bredt kendskab til hvordan den almene lovgivning, herunder de beboerdemokratiske spilleregler, efterleves i praksis. Rådgiver om samarbejdet mellem valgte og ansatte, ledelsesudvikling, organisationsanalyser og administrationssamarbejde/fusioner.

Cecilie Grivne Høier
Studentermedhjælper
T: 3376 2060
M:
E: cgh@bl.dk
Om Cecilie Grivne Høier

Cecilie Grivne Høier arbejder primært med kommunikationsopgaver i AlmenNets sekretariat, herunder drift og vedligeholdelse af foreningens hjemmesider, nyhedsbreve og sociale medier, såvel som varetagelse af BestyrelsesNets hjemmeside. Desuden bidrager Cecilie til formidlingen af foreningsarrangementer og andre aktiviteter i AlmenNet samt til markedsføring af kurser og rådgivningsydelser i BL – Kurser og Rådgivning.

Dorte Hjerrild
Afdelingschef
T: 3376 2039
M: 2888 1872
E: dhj@bl.dk
Om Dorte Hjerrild

Dorte Hjerrild er leder af BL - Kurser og Rådgivning. Dorte arbejder især med emnerne økonomi i almen afdeling og organisation, vedligeholdelse og modernisering i en afdeling, forvaltningsrevision, strategisk ledelse, råderet, ind- og fraflytning, budgetformidling og beboerdemokrati. Dorte udarbejder desuden personanalyser i forbindelse med rekrutteringsopgaver for de almene boligorganisationer.

Eva Seyffert
Konsulent
T: 3376 2073
M: 2070 9693
E: evs@bl.dk
Om Eva Seyffert

Eva Seyffert arbejder med udvikling, kursusledelse, undervisning og rådgivning målrettet boligorganisationer, beboerdemokrater og ansatte. Som kursusleder er Eva garant for at skabe sammenhæng mellem uddannelsens forskellige moduler og kobling til deltagernes praksis hjemme i egen boligorganisation. Eva er kandidat i psykologi og kommunikation og har brede erfaringer med projektledelse, undervisning, facilitering af netværk og rådgivning opbygget gennem ansættelser i både offentligt, privat og interesseorganisationsregi. 

1 2 3
Sideansvarlig: Heidi Andersen
Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS