Find medarbejdere

Kontakt medarbejder

Anita Henriette Dainese
Sekretær 4., 6., 7., 8. og 10. kreds
T: 8733 1071
M: 2467 7755
E: ada@bl.dk
Om Anita Henriette Dainese

Anita Henriette Dainese varetager de administrative opgaver vedrørende kredsarbejdet for 4., 6., 7., 8. og 10. kreds, herunder udsendelse af materiale til møder, konferencer, kurser og behandling af indkomne tilmeldinger på disse samt praktisk håndtering af arrangementerne og fakturering.

Ann Daugbjerg Olsen
Sekretær 5. kreds og boligsocialnet
T: 8733 1070
M: 2229 3262
E: ado@bl.dk
Om Ann Daugbjerg Olsen

Ann Daugbjerg Olsen varetager de administrative opgaver vedrørende 5. kreds, Boligsocialnet.dk og Boligsociale netværk, herunder temamøder, kurser og arrangementer samt praktisk håndtering af arrangementerne og fakturering. Derudover varetages administrationen af BL’s jurauddannelser herunder udsendelse af uddannelserne, behandling af indkomne tilmeldinger/ansøgninger, praktisk håndtering af uddannelserne og fakturering.

Annesophie Hansen
Afdelingschef og kredskonsulent 1. og 3. kreds
T: 3376 2080
M: 4062 5797
E: aha@bl.dk
Om Annesophie Hansen

Annesophie Hansen er leder af BL’s kredsarbejde og har ansvaret for den lokale politiske interessevaretagelse i BL’s 11. kredse herunder kontakter til de lokale politiske systemer, kommuner og andre organisationer. Annesophie er desuden forhandler på en række forhandlinger med kommunerne og er forfatter på BL's lokale høringssvar, publikationer mv. Annesophie fungerer som kredskonsulent for BL's 1. og 3. kreds og rådgiver om spørgsmål relateret til den almene branche, kommunesamarbejde og politisk interessevaretagelse.

Annesophie er cand comm i psykologi samt HD i organisation og ledelse. Hun har tidligere arbejdet som kommunikations- og udviklingschef i BO-VEST, vicedirektør i Albertslund Boligselskab samt været ansat i Friluftsrådets kampagneafdeling.

Christina Krog
Kredskonsulent 2., 9. og 11. kreds
T: 3376 2034
M: 2290 9105
E: chk@bl.dk
Om Christina Krog

Christina Krog arbejder med politisk interessevaretagelse for  bestyrelser og repræsentantskaber i BL’s kredse. Hun har erfaring med udviklingsarbejde, medlemsorganisationer, strategiske forandringsprocesser/-ledelse, og har arbejdet i DR, med byudvikling og folkesundhed samt boligsektoren internationalt. Christina er cand.mag. i organisation & kommunikation.

Jane Østgaard Sørensen
Kommunikationsmedarbejder
T: 8733 1069
M: 3158 5218
E: jos@bl.dk
Om Jane Østgaard Sørensen

Jane Østgaard Sørensen er kommunikationsansvarlig for Boligsocialnet. Hun arbejder med sociale medier, opdatering af Boligsocialnet.dk, videndeling og direkte kommunikation til og med de boligsociale medarbejdere. Jane er desuden involveret i forskellige af Boligsocialnets opgaver og projekter.  Boligsocialnet har ansvaret for ERFA arbejde samt faglig sparring og udvikling for de ca. 450 boligsociale medarbejdere, der arbejder i de udsatte boligområder.

Jens Bærild Hansen
Kredskonsulent 4. og 7. kreds
T: 8733 1062
M: 2787 1855
E: jbh@bl.dk
Om Jens Bærild Hansen

Jens Bærild Hansen arbejder med politisk interessevaretagelse for bestyrelser og repræsentantskaber i BL’s kredse. Her indgår udvikling, planlægning og afvikling af møder, konferencer, arrangementer, debatmøder og andre initiativer i kredsregi.

1 2
Sideansvarlig: Heidi Andersen
Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS