Vedtægter

Repræsentantskabet er BL − Danmarks Almene Boligers øverste myndighed, og BL's vedtægter er vedtaget af repræsentantskabet.

BL - Danmarks Almene Boliger (BL) er interesse- og brancheorganisation for de almene boligorganisationer.

BL's formål er som interesseorganisation at samle de almene  boligorganisationer til fælles arbejde for disses og deres beboeres interesse i udvikling af beboerdemokratiet og bedre boligforhold for brede befolkningsgrupper, som brancheorganisation er BL's formål at styrke medlemmerne administrativt, teknisk og socialt til altid at fremstå som moderne og effektive aktører på boligmarkedet.

Download:

BL's vedtægter 2007

Vedtaegter 2007

Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS