Tema-pjecer

BL udgiver en række tema-pjecer, der beskriver forskellige forhold i den almene boligsektor. Tema-pjecerne henvender sig til alle med interessse for de almene boliger i Danmark. Tema-pjecerne udgives kun fysisk i et begrænset oplag, men pjecerne kan læses og downloades elektronisk på denne side.

Temapjece om: Tilgængelighed
Denne pjece handler om tilgængelighed, altså installation af elevatorer, indretning af køkkener og badeværelser, så der er plads til kørestol og gangstativ, indretning af adgangsveje uden trin m.v.

Temapjece om: Energirenovering
Temaet for denne pjece er energirenovering, altså renoveringer af ældre byggeri, som bringer det op til en nutidig energistandard.

Temapjece om: Boligsocialt arbejde
Siden 2006 har Landsbyggefonden støttet boligsociale indsatser, og der ydes en årlig støtte på 230 mill. kr., som skal suppleres af en lokal finansiering på en fjerdedel. I dag modtager knap 100 af de mest socialt udsatte almene boligområder støtte til boligsociale indsatser  

Temapjece om: Billige boliger
”Billige Boliger” har været et centralt tema i boligpolitikken særligt i de store byer. Det skyldes, at der øjensynlig er kommet en større gruppe af enlige med meget lav indkomst.  

Temapjece om: Nybyggeri og finansiering
Hvad betaler beboerne, hvad betaler kommunen, og hvor kommer staten ind i billedet. 

Temapjece om: Psykisk syge og misbrugere
I boligområder over hele landet er det en del af hverdagen, at der bor personer med betydelige udfordringer med psykisk sygdom og misbrug. Det er ikke mærkeligt, for den almene sektor løser den boligsociale opgave.

Temapjece om: Beboersammensætning
Den almene sektors beboere adskiller sig markant fra det øvrige boligmarked. Husstandsindkomsten er markant lavere, hvilket afspejler en højere andel af enlige og personer på indkomstoverførsel.  

Temapjece om: Renoveringer
Almene boliger har generelt en god kvalitet, og i dansk arkitektur har de almene boliger en fremtrædende placering. Siden den almene boligsektors start har der været fokus på god arkitektur og god kvalitet, både for at skabe gode boligområder, men også for at sikre en langsigtet holdbarhed og dermed god økonomi. Derfor er der også stor fokus på vedligeholdelsen og renoveringer, hvis der opstår alvorlige byggeskader.

 

Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS