Kursus

Afdelingsanalyse

Med BL's afdelingsanalyse kan du tage et sundhedstjek på afdelingerne i din boligorganisation. Kontakt BL's konsulentcenter hvis du ønsker en præsentation af værktøjet samt bestilling heraf.

Arrangementer

Foretag elektronisk til- og afmelding til BL's kreds-, repræsentant- og bestyrelsesarrangementer.

Almen Talent Akademi Univers

Undervisningsunivers for deltagere på ATA

Boligen abonnenter

Her kan du, som administrator i en boligorganisation, vedligeholde og ændre data på boligorganisationens abonnenter på Boligen.

Boligjuraportalen

Deltagere på Boligjurauddannelsen kan her finde materiale vedr. uddannelsen

Boligøkonomiportalen

Deltagere på Boligøkonomiuddannelsen kan her finde materiale vedr. uddannelsen

ESL Elevfond

Søg om støtte fra ESL's elevfond her (kræver medarbejder NemID)

Fondsadministration

Her kan BL's fondsbestyrelser få adgang til administrative oversigter over ansøgninger til de forskellige fonde

HK Elevfond - FONDEN ER LUKKET FOR NYE ANSØGNINGER

Søg om støtte til en HK elev her (kræver medarbejder NemID)

Kompetencefondene

Søg støtte til overenskomst berettiget selvvalgt uddannelse

Kurser

Her kan du, som kursusadministrator i en boligorganisation, tilmelde valgte og ansatte i boligorganisationen til BL's kurser og uddannelser

Medarbejderindberetning til fonde

Her foretager du indberetning af medarbejdere til BL's uddannelsesfonde. 

Persondata

For at få adgang til det materiale omkring persondatahåndtering som BL stiller til rådighed for sine medlemmer skal du logge ind med boligorganisationens brugernavn og adgangskode

Statistikindberetning

Her foretager du indberetning til BL's årlige medlemsstatistik, der bl.a. danner grundlag for kontingent til BL.

Synshåndbog

Her kan du, hvis du deltager på BL's synskursus, teste din viden.

Om BL's selvbetjening

Her finder du introduktion og vejledninger til BL's selvbetjeningsportal.

Boligen abonnenter

Dette er en selvbetjeningsportal, som kan anvendes af administratorer hos BL's medlemmer. Hvis du ikke har et login til portalen, bedes du kontakte selvbetjening@bl.dk

Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS