Medarbejderindberetning til fonde

Medarbejderindberetning til BL’s fonde

Det årlige bidrag, som boligorganisationerne skal indbetale til BL’s uddannelsesfonde, beregnes på baggrund af boligorganisationernes egne indberetninger af antallet af medarbejdere underlagt de relevante overenskomster (HK, Faglig Puls, ESL og 3F).

Elektronisk indberetning

I BLs elektroniske selvbetjening kan din boligorganisation foretage medarbejderindberetning til BL’s fonde.

For at starte indberetningen skal du logge ind med medarbejder NemID.

For at foretage indberetningen skal du have indsamlet informationer om følgende:

 • Antal HK’ere (administrative medarbejdere) hhv. fuld tid og deltid pr. 1.1. i indeværende år. For de deltidsansatte HK’ere (administrative medarbejdere) skal vi også bede dig indberette antallet af præsterede arbejdstimer
 • Antal inspektører ansat på hhv. fuld tid og deltid pr 1.1. i indeværende år. For de deltidsansatte inspektører skal vi også bede dig indberette antallet af præsterede arbejdstimer. 
 • Antal ejendomsfunktionærer hhv. fuld tid og deltid pr. 1.1. i indeværende år. For de deltidsansatte ejendomsfunktionærer skal vi også bede dig indberette antallet af præsterede arbejdstimer
 • Antal gartnere ansat på hhv. fuld tid og deltid pr. 1.1. i indeværende år. For de deltidsansatte gartnere skal vi også bede dig indberette antallet af præsterede arbejdstimer

Bidragssatserne for 2019 for kompetencefonde under overenskomster med BL:

 • 700 kr. pr. administrative medarbejder ansat under HK
 • 700 kr. pr. inspektør ansat under Faglig Puls
 • 435 kr. pr. ejendomsfunktionærer ansat under ESL
 • 780 kr. pr. gartner ansat under 3F 

Bidragssatsene for 2018 er for ESL Elevfond:

 • 400 kr. pr. ansat ejendomsfunktionær

Bidragssatsene for 2019 er for Uddannelsesfondene:

 • 40 øre pr. præsteret arbejdstime for ansatte ejendomsfunktionærer
 • 22 øre pr. præsteret arbejdstime for administrative medarbejdere

Bidragssatsen for 2019 for Udviklingsfonden er for alle 4 overenskomster: 45 øre pr. præsteret arbejdstime.

Fra januar 2019 vil alle bidragsopkrævninger komme fra BL ultimo januar, baseret på indberetninger foretaget af boligorganisationerne primo januar.

Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS