Genhusning

Beboernes rettigheder ved genhusning pga. renovering
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Kan i oplyse mig omkring beboernes rettigheder ved genhusning i forbindelse med renovering af deres bolig?

Hvilke rettigheder har man når:

  • Ens lejlighed bliver større end tidligere
  • Husleje stiger væsentlig
  • Til genhusningslejlighed ved midlertidig/permanent genhusning.

Svar

Dine spørgsmål kan desværre ikke besvares helt entydigt.

For det første vil der ofte i forbindelse med en helhedsplan være taget stilling til om der skal ske genhusning mens lejemålene istandsættes. Nogle afdelinger vælger at spare udgiften til genhusning.

Dernæst er der specielle regler om genhusning når der er skimmelsvamp.

Endelig er der reglerne i lov om leje af almene boliger om genhusning. Reglerne finder du i kap. 14.

I 2013 indføres der nye regler om genhusning, hvor der nu også i lovgivningen åbnes op for midlertidig genhusning (som der allerede forinden har været praksis i boligorganisationerne).

Opkrævning af husleje ved genhusning
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Vi har et lejemål med skimmelsvamp, hvor vi har genhuset lejeren i foreløbigt oktober og november måned. Lejer er genhuset i en væsentlig mindre bolig, men til en meget højere husleje.

Jeg formoder, at det er således, at det er foreningen, der skal betale genhusningshuslejen?

 

Skal lejer fortsat opkræves husleje for sit lejemål eller skal foreningen også betale for denne husleje, så lejer holdes helt skadesfri i perioden?

Svar

Den pågældende lejer har jo fortsat et sted at bo – endda et sted som er dyrere end den oprindelige lejlighed. Det er ifølge lovgivningen OK at I fortsætter med at opkræve sædvanlig husleje. Merudgiften (= huslejen i den genhusede lejlighed + andre udgifter) må dækkes af boligorganisationen jf. LLA § 86a.

Har du brug for personlig hjælp?

Åbningstider:
man: kl. 13.00 - 15.00, ons: kl. 13.00 - 15.00
fre: kl. 10.00 - 12.00

Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS