Ikke bærende skillevægge

Genetablering af nedreven skillevæg ved fraflytning
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

En lejer har for mange år siden (før Råderettens regler) revet en skillevæg ned og der blev lavet en aftale om, at væggen skulle genetableres ved fraflytning for lejers regning.

Er det korrekt forstået, at denne aftale bortfalder i og med at vi nu har fået råderetten? Så beboeren altså IKKE skal genetablere væggen ved fraflytning.

Svar

Ja det er jeg enig i – når der er tale om ikke bærende skillevægge. Jeg skal dog fremhæve, at det er omdiskuteret.

 

Nedrivning af skillevæg uden betaling af depositum
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Er det korrekt at en beboer efter råderetten, kan fjerne en let (ikke bærende) skillevæg uden retableringspligt og uden at skulle betale et depositum svarende til det beløb, det koster at sætte en skillevæg op igen?

Svar

Ja, det er helt korrekt. Det fremgår direkte af lov om leje af almene boliger § 39:

 

Stk. 6. Ud over de i stk. 1 nævnte forbedringer har lejeren ret til uden godtgørelse at flytte og fjerne ikke bærende skillevægge og at opsætte skillevægge i sædvanligt omfang.

Nedrivning af skillevæg til godkendelse hos boligselskabet
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

En beboer i en af vore ældre afdelinger opsiger sit lejemål. Vi begynder straks at genudleje.

Det er en 3 rums lejlighed, men da den nye lejer ser lejligheden, viser det sig at den tidligere beboer, uden vores vidende, har fjernet en væg, således det pludselig er en 2 rums lejlighed.

Er det lovligt at fjerne en væg uden vores vidende og hvis det er, hvordan skal vi så agere?

Jeg er godt klar over at kommunen ikke skal have besked, men det ændre vel ikke vores tidligere handlemåde, hvor vi godkendte en ændring på råderetten.

Svar

Lejeren har ret til at flytte, fjerne eller opsætte ikke-bærende
skillevægge som en del af råderetten. Men det forudsætter ganske rigtigt, at lejeren henvender sig til sin boligorganisation og anmelder ændringen.

 

Det er ikke sket i dette tilfælde, og det bringer alle parter i en uheldig situation. Var I blevet opmærksomme på det noget tidligere, kunne skadevirkningerne (at lejligheden nu er tilbudt som en 3-værelses) være undgået.

 

Fejlen påhviler den fraflyttende lejer, og vedkommende kan forpligtes til at betale for reetablering. Det ville han/hun have undgået ved at henvende sig til jer, da ændringen skulle udføres.

 

For at begrænse eller helst undgå sådanne episoder, som ingen er begejstrede for at komme i, kan I fx i et beboerblad eller i anden kommunikation til jeres lejere gøre opmærksom på at lejerne har disse rettigheder - men også understrege vigtigheden af at procedurerne overholdes, og at boligorganisationen kontaktes før ændringerne udføres.

 

I kan evt. supplere en sådan orientering med en "frit-lejde" periode, hvor I opfordrer lejere til at henvende sig og få undersøgt mulighederne for at få godkendt andre ændringer, som er udført uden boligorganisationens vidende.

Depositum til genetablering af skillevæg
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Jeg har fået oplyst, at jeg skal tage et depositum fra lejeren, i forbindelse med nedrivning af skillevæg, således at der altid står penge til at retablere vægen, og hvis den efterfølgende lejer heller ikke ønsker, at der skal være en skillevæg, skal lejeren betale samme depositum, så den første lejer kan få sit depositum tilbage.

 

Mit spørgsmål er derfor, om dette er en forældet praksis, eller er det stadig OK?

Svar

Det er en forældet praksis. Når der står i loven, at lejeren har ret til at foretage disse ændringer, er det ikke noget, som er op til den næste lejer. 

I skal kontrollere, at arbejdet er ordentligt udført, og så må næste lejere acceptere, at lejligheden nu er sådan ud – eller de må bruge deres egen råderet til at ændre den igen.

 

Lejeren skal ikke stille depositum for arbejder, som efter loven ikke skal retableres. Det er jo netop det, der er hovedideen med at give lejeren ret til at råde over sin egen lejlighed.

Ændring af ruminddeling i BBR pga. nedrevet skillevæg
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

I forbindelse med at beboerne har ret til at opsætte, flytte eller fjerne skillevægge, hvis væggene ikke er bærende, har jeg lige et par spørgsmål:

 

Jeg kan se, at der ikke skal foretages en reetablering ved fraflytning – det vil vel så sige, at afdelingen skal betale for en evt. reetablering?

 

Ved ændring af ruminddelingen, skal det meddeles til BBR?

 

Hvis der f.eks. i en 3 værelses fjernes en skillevæg, så boligen fremtræder som en 2 værelses eller omvendt, og der ikke foretages en reetablering ved fraflytning, hvor mange personer må så bo i boligen? Er det efter det oprindelige antal rum eller har kvadratmeterstørrelsen indflydelse?

Svar

Enhver forbedring efter reglerne om individuel råderet forudsættes at være permanente – dvs. de skal ikke retableres, hverken af den fraflyttende beboer eller af afdelingen.

 

Hvis den nye lejer på et tidspunkt ønsker at ændre ved væggene, har denne lejer samme ret som andre til at benytte sin råderet.

 

Når en 3-værelses ændres til en 2-værelses, bør det meddeles til BBR, og når lejligheden skal genudlejes engang, skal det ske som en 2-værelses. Er der ansøgere, som gerne vil have lejligheden, men med væggen genopsat, må de vælge om de vil sige nej tak til netop denne lejlighed og vente til der kommer en rigtig 3-værelses, eller tage imod tilbuddet og selv forestå og betale en råderetsforandring med opsætning af ny væg.

 

Der er ikke regler om hvor mange der må bo i en lejlighed. Men boligorganisationen KAN AFVISE udlejning til en familie, hvis lejligheden vil blive beboet af flere end 2 personer pr. beboelsesrum. Altså hvis vi har en 2-værelses, kan I afvise en familie på 5 eller flere personer – men det er ikke et lovkrav, at I afviser dem.

 

Ved fremleje er der dog særlige begrænsninger.

Har du brug for personlig hjælp?

Åbningstider:
man: kl. 13.00 - 15.00, ons: kl. 13.00 - 15.00
fre: kl. 10.00 - 12.00

Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS