Leje, betaling, fastsættelse og regulering

Varsling af huslejenedsættelse
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Skal en huslejenedsættelse varsles med 3 måneder, lige som en huslejestigning?

Svar

Reglerne om budgetlægning og varsling af lejeforhøjelser fremgår af driftsbekendtgørelsen, og her står kun om lejeforhøjelser:

 

§ 66. Driftsbudget for den almene boligorganisation og for hver enkelt afdeling skal udarbejdes så betids, at eventuelle lejeforhøjelser kan træde i kraft ved regnskabsårets begyndelse.

 

Der er altså ikke krav om at en lejenedsættelse varsles, men der er fortsat krav om at budgettet forelægges på et afdelingsmøde til godkendelse, og dette vil normalt ske mindst 3 måneder før regnskabsårets start. Den årlige lejeregulering som følge af budgettets vedtagelse skal ske med virkning fra regnskabsårets begyndelse, uanset om der er tale om en stigning eller en nedsættelse.

Refundering af husleje ved skadedyr
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Vi har desværre haft en lejlighed, hvor der har været rotter inde i lejligheden, og beboeren har valgt ikke at være i lejligheden så længe der var rotter. De vil nu gerne have husleje retur for den periode de ikke har været i lejligheden.

Kan I oplyse, om vi er forpligtiget til at refundere husleje for den periode de ikke har været i lejligheden.

Svar

Hvis lejligheden i en periode har været helt eller delvist ubeboelig har lejeren ret til en forholdsmæssig reduktion i huslejen.

Spørgsmålet er herefter, om rotteproblemet har haft et sådant omfang, at lejligheden ikke kunne bebos. Det er ikke kun op til lejerens egen afgørelse (når det gælder erstatningsspørgsmålet), men en vurdering af om det også efter udlejers opfattelse er rimeligt, at lejemålet er blevet fraflyttet i en periode indtil problemet er løst. Kan I ikke blive enige herom, henhører spørgsmålet under domstolene.

Fordelingnøgle ved serviceareal
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Vi har en afdeling hvor der både er alm. ældreboliger og serviceareal. Når vi beregner fordelingsnøglen tager vi udgangspunkt i m2 fordelingen, er dette ikke den korrekte måde at gøre det på? Hvor står reglerne for dette beskrevet?

Svar

Jeg ved ikke om dette også er situationen i dit tilfælde, men typisk etableres servicearealer som ejerlejlighed, hvor fordelingstallet for de fælles udgifter er ejerlejlighedernes fordelingstal. Umiddelbart er dog intet til hinder for, at der i ejerlejlighedsforeningens vedtægter eller en driftsoverenskomst fastsættes en anden fordelingsnøgle, som eksempelvis antal m2.

Har du brug for personlig hjælp?

Åbningstider:
man: kl. 13.00 - 15.00, ons: kl. 13.00 - 15.00
fre: kl. 10.00 - 12.00

Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS