Omverden

Licitation
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Kan en licitation annulleres med begrundelse, at der er for få bydende? Eksempelvis hvis der kun er fremkommet ét tilbud.

 

Hvor lang tid skal der i givet fald gå inden samme arbejde kan udbydes igen?

Svar

Annullering af licitation kan kun ske såfremt der foreligger en saglig begrundelse herfor. De hensyn der ligger bag tilbudsloven er et ønske om at skabe størst mulig konkurrence, hvorfor det i en situation, hvor der kun er fremkommet et tilbud, er berettiget at annullere licitationen.

 

Ny licitation kan gennemføres med det samme, og uden at afvente et bestemt antal dage efter den første licitation.

 

Vær opmærksom på at den bydende skal have skriftlig underretning om, at licitationen annulleres, og at dette sker som følge af at der kun er fremkommet et tilbud.

 

Det skal desuden fremgå af udbudsmaterialet, om der konkurreres på laveste pris eller økonomisk mest fordelagtige tilbud. I sidstnævnte situation skal endvidere angives hvilke tildelingskriterier, der vil blive lagt til grund for udvælgelsen.

Spørgsmål

Tilbudsloven gælder for indhentning af tilbud på udførelse eller projektering og udførelse/totalentreprise af offentlige bygge- og anlægsopgaver, som er omfattet af lov nr. 338 af 18/05/2005 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren og for tildeling af ordren. Fra 1.juli 2007 gælder loven også for annoncering af vare- og tjenesteydelseskontrakter.

 

Gælder denne lov for boligorganisationer?

Svar

Almene boligorganisationer betragtes som offentligretlige organer i denne relation, og er dermed underlagt reglerne i tilbudsloven, herunder de pr. 1./7. 2007 gældende regler om annonceringspligt.

 

Ansøgning om tilskud fra fond
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Vi er en afdeling, der har en forholdsvis høj husleje og alligevel et meget skrabet budget, da afdelingen betaler af på meget dyre lån, som ligger 20-25 år tilbage. Afdelingsbestyrelsen vil rigtig gerne lave nye udearealer for noget mere end det der er råd til at budgettere. Vi overvejer derfor, at søge fonde hertil, men vil gerne høre om der er nogle alment gældende regler herfor i almen boligbyggerier?

Svar

Det er tilladt at ansøge fonde m.v. om tilskud til særlige opgaver.

Indskudslån fra kommunen til fremlejetager
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Jeg har fået at vide, at kommunen kan hjælpe med indskuddet til en lejelejlighed. Gælder dette også fremleje?

Svar

Så vidt jeg er bekendt, er det kun i forbindelse med bofællesskaber, der kan ydes indskudslån til fremlejetager.

 

Jeg foreslår, at du kontakter kommunen for nærmere oplysning om mulighederne for indskudslån i det konkrete tilfælde. 

Har du brug for personlig hjælp?

Åbningstider:
man: kl. 13.00 - 15.00, ons: kl. 13.00 - 15.00
fre: kl. 10.00 - 12.00

Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS